All for Joomla All for Webmasters
 • 1200 TL EK ÖDEME ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME

  1200 TL EK ÖDEME ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME

 • ASB. GÖREVE BAŞLANGIÇ DERECESİ YASA TEKLİFİ ÜZERİNE

  ASB. GÖREVE BAŞLANGIÇ DERECESİ YASA TEKLİFİ ÜZERİNE

 • Muhtarlar ihya oldu, biz ise

  Muhtarlar ihya oldu, biz ise "fakire bir sadaka" turları yapıyoruz

 • İKİ SEÇİM- İKİ SONUÇ

  İKİ SEÇİM- İKİ SONUÇ

 • TEMAD'IN SEÇİMİ

  TEMAD'IN SEÇİMİ

 • TEMAD İÇİN KÖPRÜDEN ÖNCE SON ÇIKIŞ

  TEMAD İÇİN KÖPRÜDEN ÖNCE SON ÇIKIŞ

 • Dernekler Yönetmeliğinde Önemli Değişiklikler

  Dernekler Yönetmeliğinde Önemli Değişiklikler

 • Emekli Asb. Fahrettin Bağrı İyi Parti Grubunda Astsubayları Anlattı

  Emekli Asb. Fahrettin Bağrı İyi Parti Grubunda Astsubayları Anlattı

 • DÜNYA ASTSUBAYLAR GÜNÜ KUTLU OLSUN

  DÜNYA ASTSUBAYLAR GÜNÜ KUTLU OLSUN

 • Hamza Dürgen'in Sinan Engin'den ne farkı var?

  Hamza Dürgen'in Sinan Engin'den ne farkı var?

 • TEMAD’da İhraçlar ve Yalanlar…

  TEMAD’da İhraçlar ve Yalanlar…

 • HAMZA DÜRGEN’İ TEMAD’IN BAŞINA GETİRENLERE AÇIK MEKTUP!

  HAMZA DÜRGEN’İ TEMAD’IN BAŞINA GETİRENLERE AÇIK MEKTUP!

 • DELEGE OYUNLARINA DİKKAT! HATA MI, KASIT MI?

  DELEGE OYUNLARINA DİKKAT! HATA MI, KASIT MI?

 • ASTSUBAY KAMUOYUNA DUYURU

  ASTSUBAY KAMUOYUNA DUYURU

 • Aylık olarak verilen 100.00 TL.yi alıyor musunuz?

  Aylık olarak verilen 100.00 TL.yi alıyor musunuz?

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
Salı, 06 Ekim 2015 11:37

KOMUTANLARIMIZA AÇIK MEKTUP!

Öğeyi Oyla
(7 oy)

Emekli Assubaylar sitesi (www.emekliassubaylar.org) tarafından düzenlenen "KOMUTANLARIMIZA AÇIK MEKTUP" kampanyasına destek amacıyla düzenleyerek hazırladığımız mektup metnini sitemiz üzerinden de gönderebilirsiniz.

Hak ve onur mücadelesi yolunda atılan her iyi niyetli adımı desteklemek görevimizdir. Sitemizi takip eden meslektaşlarımızdan kişisel kırgınlıkları bir yana bırakarak bu kampanyaya dilerlerse sitemiz üzerinden dilerlerse http://www.emekliassubaylar.org/component/k2/item/1866-komutanlarimiza-acik-mektup adresinden destek vermelerini rica ediyoruz.

Bir dakikanızı ayırarak yasal taleplerimizi ve bu konudaki düşüncelerimizi adınızı, sınıf ve rütbenizi ve TC numaranızı yazıp gönder tuşuna basarak, Genelkurmay Başkanlığı ve 4 Kuvvet Komutanlığı'na kolayca gönderebilirsiniz.

Katılımınız ve desteğiniz için teşekkür ederiz.

Emekli Asubaylar


Sayın Genelkurmay Başkanım ve Kuvvet Komutanlarım,

Yeni rütbeleriniz ve görevleriniz şahsınıza ve ülkemize hayırlı olsun.

Vatan için canını kanını seve seve vermeye yemin etmiş olan TSK mensupları son yıllarda, düzmece iddianameler ve davalar neticesinde, terör örgütü üyelerinin gizli tanıklığı ile Genelkurmay Başkanlığı yapmış komutanlar dâhil olmak üzere bedel ödemek zorunda kalmış, en olumsuz şartlarda tutuklu kalmıştır.

Ancak, Türk Silahlı Kuvvetleri ağır bedeller ödemesine ve yetişmiş onca personelini kaybetmesine rağmen bütün mensupları ile birlik içinde, Ata’sına, O'nun ilkelerine, bağlı çağdaş Türk Ordusu olarak dimdik ayakta kalmıştır.

Tüm bunlar yaşanırken biz Asubayların son senelerde özlük haklarımızla ilgili mağduriyetlerimizin giderilmesi adına yaptığımız talepler, ne yazık ki, TSK üst yönetimi ve siyasi iktidar arasında gidip gelmiş ancak bugüne kadar sonuca ulaşılamamıştır. Yapılan kısmî düzenlemeler ise yetersiz kalmıştır.

Sayın Komutanım,

TSK'nin lider kadrosunun 2/3'ünü oluşturan Asubayların muvazzafı ve emeklisi ile özlük haklarının ve çalışma koşullarının iyileştirilmesi ile "GÜÇLÜ ORDU GÜÇLÜ TÜRKİYE" hedefine ulaşma yolunda ciddÎ bir engel aşılmış olacaktır. Bugün dünya ordularının gerçekleştirdikleri birçok operasyonu "Asubayların Saha Liderliği" üzerine inşa ettikleri malumunuzdur. Değişen dünya siyâsetine koşut olarak üstlendikleri görevlerinden dolayı ordudaki önemi bir kat daha artan Asubayların, hukûkÎ statüleri ile özlük haklarının çağın gereklerine uygun hale getirilmesi zarûriyet ve âciliyet kesbetmişdir.

Ülkemizde Emekli Asubayların yaşadıkları geçim sıkıntısını gören ve özellikle TSK Disiplin Kanunu gibi gelecek endişesi taşımalarına neden olan düzenlemelerin muvazzaf Asubayları da huzursuz ettiği bir gerçektir.

Biz emeklilerin, muvazzafların sorunlarını dile getirmemizden zaman zaman rahatsızlık duyulduğunu biliyoruz. Ancak biz emekli asubayların ekonomik sıkıntılarına neden olan adaletsizliklerin giderilmesi ancak TSK Personel Kanununda muvazzaf personeli de kapsayan düzenlemelerin yapılması ile mümkündür. Ayrıca bildiğiniz gibi bizler Yedek Asb. olarak SEFER GÖREV EMRİ ile her an silah altına alınıp dile getirdiğimiz haksızlıkları yaşama ihtimali olan emekli asker kişileriz.

Sayın Komutanım,

Bir çok kez dile getirdiğimiz, sizin de malûmlarınız olan temel sıkıntılarımız ve taleplerimiz aşağıdadır. Bu sorunlarımızın hiç birisi çözümsüz değildir. Bugüne kadar ekonomi bürokrasisi tarafından dile getirilen kaynak yokluğu gerekçesi ise mesnetsizdir. Kaldı ki daha yakın zamanda bir hükümet sözcüsü "Suriyeli mülteciler için 7,6 milyar dolar harcadığımızı açıklamıştır. Millî güvenliğimizi tehdit edecek ölçekde sayısız sıkıntılara sebep verecek böyle büyük bir meblağı bu gerekçeyle harcayabilen devletimiz, kendi bekâsı için  kanıyla, canıyla ciddi bedeller ödemiş ve bundan sonra da ödemeye hazır olan Asubayların sorunlarına duyarsız kalmamalıdır.

Bizlerin çözümünü beklediğimiz öncelikli sorunlarımız ve çözüm önerilerimiz aşağıdadır;

Takdirlerinize arz ederim.

 1. Bir çok devlet memuru MYO mezunu ise 9/2, lisans mezunu ise 8'inci dereceden göreve başlamaktadır. Asubaylar da eğitim durumuna göre aynı derece ve kademelerden göreve başlatılmalı, eski mezunların intibaklarının MYO mezunları gibi yapılması için gerekli yasal düzenlemeler yapılmalıdır.
 2. Birinci dereceden emekli olanlar ile 2'inci ve 3'üncü dereceden emekli olanların arasındaki fark en çok 1-3 hizmet yılıdır. Emekli Sandığı Yasası, Madde Ek-70, 1'inci Fıkra (b) bendinde yer alan grupların oranlarındaki dengesizlik, %30 ile %40 arasında maaş farkı doğmasına neden olmaktadır. Bu adaletsiz uygulamanın düzeltilmesi için geçmişte Genelkurmay Başkanlığı'nın hazırladığı ve M.S.B. tarafından hükümete teklif edilen değişikliğin gerçekleşmesi temin edilerek adalet ve eşitliğin sağlanması dileğimizdir.
 3. 13/07/2001 tarih ve 24461 sayılı Mükerrer Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Mali ve Sosyal Haklarında Düzenlemeler İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile düzenlenen, Makam tazminatından yararlanan ve makam tazminatı göstergesi 7.000’den az olan kadrolarda görev yapan Devlet memurlarına, verilen "görev tazminatı" TSK'inde Yarbay rütbesine kadar verilmiştir.
  Temsil tazminatı almayan personele ödenmesi öngörülen görev tazminatı ile ilgili "631 sayılı Kanun Hükmündeki Kararnameye istinaden çıkarılan 2002/3546 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının 1'inci maddesinin, DANIŞTAY İdari Dava Daireleri Kurulu'nca yasaya aykırı olduğuna karar verilmiş olmasına rağmen gerekli düzenleme yapılmamış ve Asubayların bu haktan yararlanması engellenmiştir.  Gerekli yasal düzenleme yapılarak mağduriyetin önlenmesi temin edilmelidir.
 4. Tam teşekküllü hastaneden sağlam raporu alarak orduya giren personelden, görev koşulları ve çeşitli nedenlerle sağlıklarını kaybedenler "TSK'nde görev yapamaz" raporu verilerek istekleri dışında re'sen emekli edilmektedirler. TSK dışında sağlık nedeniyle resen emekli edilen kamu görevlisi yoktur ve emsallerinin derece ve kademesine ulaşamadıkları için mağdurdurlar. Bu personele emsallerinin derece ve kademesini geçmemek kaydı ile derece ve kademe ilerlemesi yapmaları veya bir derece verilerek emekli edilmeleri imkanı sağlanmalıdır.
 5. Gerek 5434 sayılı kanun, gerek 1 Ekim 2008 tarihinde yürürlüğe giren 5510 sayılı kanunun 40'ıncı maddesi ile, asubaylara her 360 günlük fiili hizmetlerine karşılık ayrıca 90 gün de fiili hizmet zammı hakkı verilmekte ve bunun pirim karşılıkları yıllık olarak görev yapılan kurumlarca Sosyal Güvenlik Kurumu'na ödenmektedir. Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından fiili hizmet zam hakkı, maaş bağlanma oranı ve emeklilik ikramiyesine yansıtıldığı halde aylık derecede dikkate alınmamaktadır. Fiili hizmet zammı süresinin, aylık derece ve kademe tespitinde dikkate alınarak  tespit edilen derece ve kademeye intibak yapılmasının temin edilmelidir.
 6. Olağanüstü hal bölgesi ve kalkınmada öncelikli illerde görev yapan 657 sayılı devlet memurların bölgede geçen 2 yıl hizmetleri karşılığında 1 kademe verilmiş ve verilmektedir. Daha ağır görev koşullarında çalışan askeri personelin de bu haktan yararlanması sağlanmalıdır.
 7. TSK Disiplin Kanunu ile tamamen amirin keyfine kalan, bahânelerle alınan savunmalar karşılığında belli bir puanı kaybeden personelin TSK ile ilişiği kesilmektedir. Personelin meslek güvencesini yok sayan bu uygulamanın hukuk normlarına uygun şekilde yeniden düzenlenmesi sağlanmalıdır.

Saygılarımla arz ederim.

Adı ve Soyad:

Sınıf ve rütbesi:

Ek Bilgi

 • Facebook Yorum:
  Share on Myspace
Okunma 5799 defa

Yorumlar   

0 #1 necati aydın 08-10-2015 22:48
güzel ve bizler için yararlı bir sayfa tebrik ederim kayıt bölümüde açarsanız seviniriz
necati aydın e.hv.istih.kdbşçvş.
gazeteci/yazar

You have no rights to post comments