All for Joomla All for Webmasters
 • DELEGE OYUNLARINA DİKKAT! HATA MI, KASIT MI?

  DELEGE OYUNLARINA DİKKAT! HATA MI, KASIT MI?

 • ASTSUBAY KAMUOYUNA DUYURU

  ASTSUBAY KAMUOYUNA DUYURU

 • Aylık olarak verilen 100.00 TL.yi alıyor musunuz?

  Aylık olarak verilen 100.00 TL.yi alıyor musunuz?

 • Assubay intibaklarında, güzel bir yürütmeyi durdurma kararı

  Assubay intibaklarında, güzel bir yürütmeyi durdurma kararı

 • TAZMİNATLARI ALABİLMEK İÇİN ÖNCE İSTEMEYİ ÖĞRENMEK GEREKİR!

  TAZMİNATLARI ALABİLMEK İÇİN ÖNCE İSTEMEYİ ÖĞRENMEK GEREKİR!

 • 2000'li Assubayların emeklilik kıskacını çözen mahkeme kararı

  2000'li Assubayların emeklilik kıskacını çözen mahkeme kararı

 • TBMM GÜNDEMİNDEKİ KANUN TEKLİFİ VE TEMAD’IN BAKIŞI ÜZERİNE DEĞERLENDİRME

  TBMM GÜNDEMİNDEKİ KANUN TEKLİFİ VE TEMAD’IN BAKIŞI ÜZERİNE DEĞERLENDİRME

 • Mesleki bir hikaye

  Mesleki bir hikaye

 • OYAK, TEMAD, TESUD Görüşmeleri üzerine bir görüş

  OYAK, TEMAD, TESUD Görüşmeleri üzerine bir görüş

 • AH ŞU DEVRİMLER

  AH ŞU DEVRİMLER

 • DURUMUN ÖZETİ

  DURUMUN ÖZETİ

 • TEMAD’da Cadı Avı Devam Ediyor

  TEMAD’da Cadı Avı Devam Ediyor

 • Yalnızlık Duygusu

  Yalnızlık Duygusu

 • SİTEMİZİN BEŞİNCİ YAŞINDA YENİDEN TEMAD DİYORUZ

  SİTEMİZİN BEŞİNCİ YAŞINDA YENİDEN TEMAD DİYORUZ

 • TEMAD'da Kurumsal Kimlik ve Güçlü STK Anlayışı

  TEMAD'da Kurumsal Kimlik ve Güçlü STK Anlayışı

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
Cumartesi, 01 Ağustos 2015 01:17

"Boşuna uğraşmayın vermezler..."

Öğeyi Oyla
(3 oy)

Yazının başlığına atıf yaparak diyebilirz ki; bu tür yorum ve sözler insanları atalete, umutsuzluğa ve karamsarlığa sevk eder. 

Kısaca bu tür söylemler, külliyen yanlış söylemlerdir.

Tam aksine sürekli olarak; şevk veren, insanları çalışmaya sevk eden söylemlerde bulunulmalıdır. 

Konuyu şuraya getireceğiz:

Muhalefet partileri, zaman zaman bizlerin özlük haklarımızla ilgili önergeler vermektedirler. Bunu yaparlarken; akşam yattıklarında, akıllarına hemen biz assubayların özlük hakları gelip, bundan dolayı da; vicdan azabı çektikleri için; “yarın sabah kalktığımda ilk işim şu astsubayların özlük hak talepleriyle alakalı bir önerge vereyim” diyerek yapmamaktadırlar.

Tıpkı, başta Sayın Umur Talu olmak üzere, köşe yazarlarının, yazılarında biz assubaylarla alakalı konuları işlemeye karar verirlerken, bizleri o sabahın gecesinde rüyalarında gördükleri için değil, onları buna teşvik eden ve kendilerini bu konuları yazmaya sevk eden kendilerini bilgilendiren bir yapının varlığının mevcut olduğu gibi...

O büyük yazarlarımız ve bizim için önerge veren siyasiler de elbette bizlerin haklılığına inandıkları için bunu yapmaktadırlar. Bu nedenle kendilerine ne kadar teşekkür etsek az gelir.

Bu tür önergelerin ve yazıların altına yapılan;  “asla olmaz”, “boşa umutlanmayın”, “bunlar bize vermez”, “uyuma ey vatandaş, bunlar sizi uyutuyorlar”, “ben böyle şaylere asla inanmam”, “ben cebime girene bakarım”, “bizimle dalga geçiyorlar” v.b yorumlara sıkça rastalamaktayız. Halbuki sırf umutsuzluk yaymak yerine, bunu yapacağına, sen de elini taşın altına koysan da birilerine bir mektup yazsan ve bir yazara da sen köşe yazısı yazdırsan, bir milletvekiline de sen önerge verdirsen, umutsuzluk yaymaktan çok daha hayırlı, önemli ve pozitif bir iş yapmış olmaz mısın?

Bakın bir zamanlar, aşağıda nostaljik bir gezi yaparak, vurguladığımız özlük hak kazanımlarıyla ilgili yazıların ve önergelerin altına da benzer yorumlar yapılırdı.

O zamanlarda da hatırı sayılır nispette umutsuzluk yayanlarımız vardı. Ama onların hayalsizlikleri de kursaklarında kaldı.

Bakın umut konusunda ne güzel sözler edilmiş...

“Koşarsın koşarsın da varamazsın ya hani; işte o zaman içindeki umut, varamadığın kadar büyür!”

“Gülüşüne kurşun sıksalar da, unutma ki umuda kurşun işlemez.”

Alın teri, sabır, irade ve azim mutlaka sonuç aldırıyor. Umut ise bunların yorgunluğuna bir istirahat arasıdır.

Yıllardır sürdürülen çabalarla yukarıda bahsettiğimiz önemli kazanımlar elde edilmiştir.

Şimdi de,  “BAŞLANGIÇ DERECESİ (9/2), TAZMİNAT VE İNTİBAK gibi ana başlıklı özlük haklarımızın verilmesinin takipçisiyiz. Ve hepimizin yoğun çalışma ve çabaları neticesinde, ilgili ve yetkililer bir takım gayretler içindeler. Medyada bu konuları yazıp çizenler, dillendirenler var.

Siz yine de dillendirenleri unutmayın ama arkasındaki görünmez kahramanları da aklınızın bir köşesinde tutarak bir gaibe doğru kocaman selamlar yollayın. İnanın ki o selamlar milyonlara birer birer ulaşacaktır.

ŞİMDİ, GEÇMİŞE DOĞRU KISA BİR YOLCULUK YAPALIM İSTERSENİZ.

TARİH : 10 Mayıs 2012... KONU : ASTSUBAYLARA DA 1 NCİ DERECE 4 NCÜ KADEME VERİLSİN

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik'in, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla astsubayların kadro değişiklikleriyle ilgili çalışma başlatacaklarını açıklaması, başta polisler olmak üzere tüm yüksekokul ve üniversite mezunu memurlar için umut oldu. Astsubaylar, 1'inci derecenin 3'üncü kademesinden emekli olurken, bunun 1'inci derecenin 4'üncü kademesi olarak değiştirilmesini talep etmişlerdi. ayim bir dort

TARİH : 02 Haziran 2003 KONU : 15 YILLIK MECBURİ HİZMETİN AŞAĞIYA ÇEKİLMESİ

Subay ve Astsubayların Mecburi Hizmetlerini Tamamlamadan Ayrılmaları Halinde Ödeyecekleri Tazminat

Subay ve astsubaylar, 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun 112'inci maddesine göre fiilen 15 yıl hizmet etmedikçe istifa edemezler. Sağlık nedenleri dışında, Türk Silahlı Kuvvetlerindeki mecburi hizmet yükümlülüğünü tamamlamadan ayrılan veya ilişiği kesilen subay ve astsubaylar ise kendilerine yapılan öğrenim, eğitim ve yetiştirme masraflarını, yükümlülük sürelerinin eksik kalan kısmı ile orantılı olarak, ayrıldığı veya ilişiğinin kesildiği yıldaki masraf değerleri üzerinden tazminat olarak ödemekle yükümlüdürler. 

TARİH : 22 ARALIK 2005  KONU   : ODA HAPSİ 

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ A.D. - TÜRKİYE DAVASI (Başvuru no:29986/96) KARARIN ÖZET ÇEVİRİSİ STRAZBURG ...

OLAYLAR 1967 doğumlu başvuran Edirne’de ikamet etmektedir. Başvuran, başvurunun yapıldığı sırada, Astsubay Üstçavuş olarak silahlı kuvvetlerde görev yapmaktaydı. Yarbay Ö.Ç. 14 Ekim 1994 tarihinde, başvuranı emre itaatsizlikle suçlamış ve savunmasını sunmasını istemiştir. Aynı tarihte, Yarbay, Askeri Ceza Kanunu’nun 171. maddesi gereğince emre itaatsizlikten başvuranı yirmi bir gün oda hapsi ile cezalandırmıştır. Başvuran subay ve astsubaylar için mevcut olan ceza ve tutuk evinde cezasını çekmiştir. ...

GEREKÇELERE DAYALI OLARAK MAHKEME OYBİRLİĞİYLE;  1. Başvurunun geri kalan kısmının kabul edilebilir olduğuna; 2. AİHS’nin 5§1 –a maddesinin ihlal edildiğine; 3. a) Bu kararın, AİHS’nin 44§2 maddesine göre kesinleştiği tarihten itibaren üç ay içinde ödeme tarihindeki döviz kuru üzerinden TL’ye çevrilmek üzere, miktara yansıtılabilecek her türlü vergiden muaf tutularak Savunmacı Hükümet’in başvurana, manevi tazminat için 2.000 Euro (iki bin Euro) ve masraf ve harcamalar için 1.500 Euro (bin beş yüz Euro) ödemesine; b) Belirtilen süre bitiminden ödemenin yapıldığı tarihe kadar geçen süre için, yukarıda belirtilen tutara, Avrupa Merkez Bankası’nın kredi faiz oranına yüzde üç puan eklenmek suretiyle gecikme faizi uygulanmasına; 4. Hakkaniyete uygun tazminata ilişkin diğer taleplerin reddine karar vermiştir. İşbu karar Fransızca olarak hazırlanmış ve 22 Aralık 2005 tarihinde, İçtüzüğün 77. maddesinin 2 ve 3. fıkraları uyarınca yazılı olarak tebliğ edilmiştir.

TARİH :   11 ŞUBAT 2014       KONU   :   100.00 TL DENGE TAZMİNATI

Milli istihbarat hizmetleri ve emniyet hizmetleri sınıfına mensup emekli personel ile çarşı ve mahalle bekçilerinin emeklilerine her ay ödenen 100 liradan, makam tazminatı almayan subay, astsubay, uzman jandarma ve uzman erbaş emeklileri de yararlanacak.

Bakın o zamanki Milli Savunma Bakanımız, şimdiki TBMM Başkanımız zamanında kendisine sorulan "soru önergelerine" nasıl cevaplar vermiş... Devlet adamı hangi konumda olur ise olsun "Devlette Devamlılık Esası" şeklindeki prensiplerden mutlaka haberdardır. Takip edelim inşallah.

“Her zaman bir umut saklayacaksın ki içinde, bütün umutların bittiğinde o, son umudun olsun.”

Emekliasubaylar

onerge 1

onerge 2

onerge 3

onerge 4

onerge 5

http://www.memurlar.net/haber/229276/

http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/turkiye/40151/Askerlik_yasi_belli_oldu_.html

http://www.yargitay.gov.tr/aihm/upload/29986_96.pdf

http://www.memurlar.net/haber/1197/

https://www2.tbmm.gov.tr/d24/7/7-7513sgc.pdf

 

 

Ek Bilgi

 • Facebook Yorum:
  Share on Myspace
Okunma 6649 defa

Yorumlar   

+1 #1 Taner Haydar KOÇAK 01-08-2015 20:13
Alacağız,alacağız.İsteyeceğiz,isteceğiz,alacağız. İsteyenin bir yüzü vermeyenin iki yüzü kara. Ama vermediler diyerek istemekten vazgeçenin,almaktan vazgeçenin her yeri kara.Hatta Sünepe. Bu nedenle hangi partiden önerge gelirse gelsin,hangi yazar bu konularda yazarsa yazsın bizim teşekkürümüzü almalı.Sesimizi duyanların varlığı bizi doğru yolda olduğumuzun kanıtı olmalı. Biz bu yolda gayet iyi yol katetdik.

You have no rights to post comments