İntibak Mağduru Binlerce Asubay İddiası-2
 • 1200 TL EK ÖDEME ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME

  1200 TL EK ÖDEME ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME

 • ASB. GÖREVE BAŞLANGIÇ DERECESİ YASA TEKLİFİ ÜZERİNE

  ASB. GÖREVE BAŞLANGIÇ DERECESİ YASA TEKLİFİ ÜZERİNE

 • Muhtarlar ihya oldu, biz ise

  Muhtarlar ihya oldu, biz ise "fakire bir sadaka" turları yapıyoruz

 • İKİ SEÇİM- İKİ SONUÇ

  İKİ SEÇİM- İKİ SONUÇ

 • TEMAD'IN SEÇİMİ

  TEMAD'IN SEÇİMİ

 • TEMAD İÇİN KÖPRÜDEN ÖNCE SON ÇIKIŞ

  TEMAD İÇİN KÖPRÜDEN ÖNCE SON ÇIKIŞ

 • Dernekler Yönetmeliğinde Önemli Değişiklikler

  Dernekler Yönetmeliğinde Önemli Değişiklikler

 • Emekli Asb. Fahrettin Bağrı İyi Parti Grubunda Astsubayları Anlattı

  Emekli Asb. Fahrettin Bağrı İyi Parti Grubunda Astsubayları Anlattı

 • DÜNYA ASTSUBAYLAR GÜNÜ KUTLU OLSUN

  DÜNYA ASTSUBAYLAR GÜNÜ KUTLU OLSUN

 • Hamza Dürgen'in Sinan Engin'den ne farkı var?

  Hamza Dürgen'in Sinan Engin'den ne farkı var?

 • TEMAD’da İhraçlar ve Yalanlar…

  TEMAD’da İhraçlar ve Yalanlar…

 • HAMZA DÜRGEN’İ TEMAD’IN BAŞINA GETİRENLERE AÇIK MEKTUP!

  HAMZA DÜRGEN’İ TEMAD’IN BAŞINA GETİRENLERE AÇIK MEKTUP!

 • DELEGE OYUNLARINA DİKKAT! HATA MI, KASIT MI?

  DELEGE OYUNLARINA DİKKAT! HATA MI, KASIT MI?

 • ASTSUBAY KAMUOYUNA DUYURU

  ASTSUBAY KAMUOYUNA DUYURU

 • Aylık olarak verilen 100.00 TL.yi alıyor musunuz?

  Aylık olarak verilen 100.00 TL.yi alıyor musunuz?

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
Pazar, 31 Ocak 2016 20:34

İntibak Mağduru Binlerce Asubay İddiası-2

Öğeyi Oyla
(12 oy)

6656 Sayılı Kanun ile 926 Sayılı TSK Personel Kanununa eklenen Geçici 38'inci madde ile Asubayların yıllardır gasp edilmiş olan intibak hakları geri verildi. Bu konuda çeşitli tartışmalara açıklık getirmek için "İntibak Mağduru Binlerce Asubay" başlıklı bir makale yayınlamıştık. Makalemizin altında hala ben lise mezunu ile nasıl aynı seviyede olurum, ben boşuna mı okudum vs. şeklinde yorumlar yapanları gördük dilimizin döndüğünce " İntibak" olayının ne olduğunu ne olmadığını anlatmaya çalıştık. 

Ancak gördüm ki yıllardır mücadelesi verilen İntibak meselesinde "Lise mezunu" meslek büyüklerimize bir nebze olsun nefes aldıracak bu kazanım ile ilgili en büyük hazımsızlık ne yazık ki yine meslektaşlarımızca yaşanmakta imiş. Bu tür yorumlara bundan sonra yanıt vermeyeceğim.

Bir diğer hazımsızlık ise 2'inci derecenin 1'inci kademesinden emekli olmuş MYO mezunu olan hak, adalet, mücadele gibi kavramları dilinden düşürmeyenlerin ortaya attıkları düşünce. Vay efendim "2/1'den emekli lise mezunu 1'inci dereceye yükselirken biz nasıl 2/3'te kalırız" feveranı ve bu feverana bağlı olarak koparılmaya çalışılan fırtına. Tabi bu durumda olanlara Genelkurmaya Başkanlığı tarafından "2’inci derecedeki tüm asubaylara bir derece verilecek" sözü verilmişti ve bu teknik detayı göz ardı ederek verilen söze de inanılmıştı. İnanılmakla kalınmamış bize resmi açıklama yapıldı denilerek böbürlene böbürlene övgüler eşliğinde pazarlanmıştı. Bu pazarlama çalışmalarında pazarlanan bilgiden çok kendi kişilik özellikleri ve zafiyetleri idi. Onları sürekli bizlere hakaret eden kirli ve çatallı dilleri, hastalıklı ruh halleri ile baş başa bırakıyoruz. Tavsiyemiz derhal uzman bir ruh hekimine başvurmalarıdır. Kendilerine acil şifalar dileriz… 

Bu tür yanlış kıyaslamalar gelecekte göreve başlangıç dereceleri düzenlendiğinde de olacak. O zamanda 3/3'den emekli olan MYO ve fakülte mezunları 1'inci dereceye yükselemezken 3/3'ten emekli olan Lise mezunları 1'İnci dereceye yükselebilecektir. Bunu yaşayarak göreceğiz. Buradaki yanılgı intibakın ne demek olduğunu bilmeme ve teknik bir konuya kendisine sağladığı ya da sağlamadığı fayda bağlamında yorum getirme çabalarıdır. Bizce hükümsüzdür.

Bir diğer husus ise Uzman Jandarma Kaynaklı Asubay kardeşlerimizin durumudur. Uzman Jandarma Kaynaklı Asubaylardan 2003 yılında Asubay nasbedilenlere kadar sıkıntı yok. Ancak 2003 sonrası mezunlarda durum biraz karışık. Yürürlükteki mevzuata göre durumu değerlendirmeye çalışalım.

3466 Sayılı Kanuna tabi görev yapan Uzman Jandarmaların Asb.lığa geçiş hakları aynı kanunun 18’inci maddesi (Değişik: 25/5/2003-4861/15 md.) ile düzenlenmiş. Maddede;

“Yukarıdaki fıkra hükümlerine göre; astsubay nasbedilecekler, astsubay meslek yüksek okullarındaki öğrenim ve eğitimin süre ve şekilleri bakımından, 4752 sayılı Astsubay Meslek Yüksek Okulları Kanununa tâbi tutulurlar; astsubay nasbedilmek üzere temel askerlik eğitimine tâbi tutulacakların temel askerlik eğitimi esnasındaki öğrenim ve eğitim süre ve şekilleri, bu konuda yürürlüğe konulacak yönetmelikte belirtilir. Uzman jandarmalardan astsubay nasbedileceklerin astsubay meslek yüksek okullarında veya tâbi tutulacakları temel askerlik eğitimi esnasındaki öğrenim ve eğitimlerinde, özlük hakları yönünden uzman jandarma statüleri devam eder, evli ve nişanlı olmama durumu ile öğrenime ara vermeme şartı aranmaz.

Bunlara okul ve temel askerlik eğitimi süresince 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununun 143 üncü maddesinde belirtilen öğrenci harçlıkları ödenmez. Bu süre içinde Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı iştirakçilikleri rütbe, derece ve kademelerine göre emsalleri gibi devam eder.

Bu madde hükümlerine göre uzman jandarmalardan astsubaylığa geçirilenler 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanunu hükümlerine tâbi olurlar. Bunların uzman jandarmalıkta geçen hizmet süreleri, astsubay rütbe bekleme süresinden sayılmaz.” 

denilmektedir.

 

Bu düzenlemeden önce Asubay olanların Uzman Jandarmalıkta geçen sürelerinin rütbe bekleme sürelerinden sayılması hususu tartışılabilir. Ancak bu yazımızın konusu değildir.

Yine 4861 sayılı kanun ile düzenlenen 926 Sayılı Personelin 137'inci Maddesi c fıkrasına eklenen 4'üncü paragraf ile şu düzenleme yapılmıştır; 

“(Ek: 28/5/2003-4861/9 md.) Uzman jandarma ve uzman erbaşlardan muvazzaf astsubaylığa nasbedilenlerden, nasbedildikleri astsubay çavuş rütbesinin aylığından fazla derece ve kademe aylığı alanlar; daha önce emsal oldukları uzman jandarma veya uzman erbaşların derece, kademe ve yükselecekleri yeni derece ve kademe aylıklarına göre aylık almaya devam ederler. Ancak, yükselecekleri astsubaylık rütbe ve rütbe kıdemliliğindeki derece ve kademe aylıkları, daha önce emsal oldukları uzman jandarma veya uzman erbaşların derece ve kademe aylıklarına eşit veya fazla hâle gelince, emsali astsubaylar hakkındaki aylık derece ve kademelerine tâbi tutulurlar.”

Şimdi bu ne anlama geliyor bakalım.

Bir önceki makalemizin yorumlar bölümünde durumunu anlatan, 1999 mezunu uzman jandarma iken 2003 yılında JAMYO eğitimine başlayan ve 2005 yılında Asb. Çvş. nasbedilen meslektaşımızın durumunu inceleyelim. 

Bu meslektaşımız 2005 Yılında mezun olduğunda sivil kaynaktan gelen 2005 mezunu asubay devrelerinin tabi olduğu cetvele tabi olsa idi 9/1 derece kademeden göreve başlayacaktı. Ancak 926 Sayılı Kanunun 137/C maddesinin kendisine tanıdığı haktan yararlandı ve Uzman Jandarma emsallerinin hak kazandığı 8/1 derece kademeden göreve başladı. (2005 Yılında tüm memurlara verilen 1 derece dâhil)  

2012 Yılına kadar 2005 MYO mezunu olup kendisi gibi Lisans tamamlayan Asb.dan 1 derece yukarıdan maaş almaya devam etti. 2012 Yılı haziran ayında 6318 sayılı kanunla, 3466 Sayılı Uzman Jandarma Kanunu ve 926 Sayılı TSK Personel Kanununda yapılan bir değişiklikle Uzman Jandarmaların göreve başlangıç dereceleri yeniden düzenlendi. Önceden 11/1 Derece kademeden başlayan uzman jandarmaların göreve başlangıç dereceleri 10/1 olarak düzenlendi. Yani 2003 öncesi mezun olan tüm asubaylarla aynı başlangıç derecesinden göreve başlama hakkı verildi. Anlayacağınız bizler 2003 öncesi mezun asb.lar olarak 22.5.2012 tarihinden 1.1.2016 tarihine kadar uzman jandarma ve 11/2/2014 tarihinden itibaren 6519 sayılı kanunun 52'inci maddesi ile de uzman erbaşlarla aynı derece kademeden göreve başlamış kabul edildik. Hiç bir zaman Uzman jandarma ve Uzman Erbaş Kardeşlerimizin kazandığı bu hakkı sorgulamadık. Yalnızca MYO kanununa göre intibaklarımızın yapılmamasının mücadelesini verdik. (Geçici Madde 6 – (Ek: 22/5/2012-6318/ 67 md.))

uzman j maas

uzman erbas

uz j k degisiklik

Düzenlemeye eklenen şu cümle ile Uzman Jandarma kaynaklı asubayların da bu intibaktan yaralanacağı hükme bağlandı. 

"Statü değiştirerek subay veya astsubaylığa geçirilenlerden halen görevde olanlar da birinci fıkra ile düzenlenen intibak hükümlerinden yararlandırılır."

Nitekim görüştüğümüz Uzman Jandarma Kaynaklı meslektaşlarımız bunu teyit etmektedir. 

Şimdi dönelim örnekteki Uzman Jandarma kaynaklı meslektaşımızın durumuna. Bu intibakın yapılması ile bugün (31.1.2016) her ikisi de Fakülte mezunu olan 1999 mezunu uzman jandarma da 1999 mezunu uzman jandarma iken 2005 yılında Asb. Çvş. nasbedilen meslektaşımız da 3'üncü derece 2'inci kademededir. 2005 Mezunu sivil kaynaktan gelen MYO mezunu ve sonrasında lisans tamamlayan Asb. ise 5/1 Derece kademededir. Tabi burada Uzman Jandarma kaynaklı meslektaşımız tüm memurlara 2005'te verilen 1 Dereceden faydalanmış ancak Sivil Kaynaktan gelen meslektaşımız faydalanamamıştır. Bu yıl içinde bu derece verilirse Sivil Kaynaktan gelen 2005 Mezunu lisans tamamlamış bir Asb. 4/1 derece kademeye yükselecektir. Bu durumda dahi Uzman Jandarma kaynaklı Asb. ile sivil kaynaklı Asb. arasında 4 kademelik fark devam edecektir.

1999 Mezunu ve kendi nam ve hesabına fakülte bitiren Asb. Hazırlama veya Sivil Kaynaklı Asb. ise 2012 yılından bu yana 1999 mezunu Uzman Jandarma/ uzman erbaşlarla ve 1999 mezunu Uzman Jandarma Kaynaklı 2005 Asb. nasıplı Asubaylarla aynı derece kademede idi.

Aşağıdaki tabloda verdiğimiz örnekler durumu anlamanıza yardımcı olacaktır.

tablo

İntibak yasası ile ilgili değerlendirmelerimize tepki gösteren bir meslektaşımız, intibak yasasının Asubay kaynaklı Subayları kapsamasına rağmen Uzman Jandarma kaynaklı 2003 sonrası mezun asubayları kapsamadığını iddia ederek bunun adaletsiz olduğunu savunmaktadır. Bizce burada herhangi bir eksiklik yoktur. Asubay kaynaklı subayları kapsaması normaldir. Tıpkı 2012 yılında Uzman Jandarmaların intibaklarını sağlayan 6318 sayılı yasanın uzman jandarma kaynaklı asubay ve subayları kapsadığı gibi. 

uz j k degisiklik1

Bu bilgiler ışığında durumu değerlendirdiğimizde;

1. 1999 mezunu Uzman Jandarma Kaynaklı 2005 Asb. nasıplı meslektaşımız tabi olduğu mevzuat gereği uzman jandarma emsalleri ile aynı derece kademede bulunmaktadır. (3/2)

2. 2005 Mezunu sivil kaynaklı asubaylardan şu anda 2 derece 1 kademe önde devam etmektedir.

3. Mevzuatın kendisine tanıdığı esneklik nedeniyle aynı yıl Asb. nasbedilenler gibi EK-VIII/C sayılı aylık gösterge tablosuna tabi olmasına rağmen emsali uzman jandarmaların derece kademesi daha yüksek olduğu için bu emsalleri ile birlikte devam etmiş bu nedenle  2012'de onların yararlandığı İNTİBAK işleminden yararlanmıştır.

4. 6656 Sayılı yasa ile düzenlenen intibak işlemi ile yeniden intibak ettirilmesi gerektiğini iddia etmekte ise de bizce bunun hukuki karşılığı yoktur. Çünkü 6656 sayılı yasa 2005 mezunu Asubaylara herhangi bir intibak hakkı vermemiştir. Bu meslektaşımız EK-VIII/C sayılı tabloya tabidir. Düzenleme ile bu tabloya tabi olanlara herhangi bir intibak işlemi öngörülmemektedir.

5. 2003 yılında yapılan düzenleme ile olduğu iddia edilen hak kaybının kaynağı 6656 sayılı intibak yasası değil 4861 sayılı yasa ile yapılan düzenlemedir.

Bu nedenle bir önceki yazımızdaki iddiamızı tekrarlıyoruz.

İntibak yasası 3 Yıllık Yüksekokul mezunlarının eksik verilen bir kademesi dışında eksiksiz bir yasadır. 

Göreve başlangıç derecelerinin düzenlenmesi ve tazminatlarla ilgili mücadelemize devam etmeli kazanılmış bir hak olan İNTİBAK düzenlemesini değersizleştirmeye çalışanlara kulaklarımızı tıkamalıyız. 

Okuduğunuz satırların yazarı da 1983 mezunu 1/1’den emeklidir. MYO mezunu olarak emekli olmuştur. Meslekte iken Üniversite okuma fırsatı olmadığı için emekliliğinde lisans tamamlamıştır. Bugüne kadar mücadelesi içinde olduğu kazanımların hiç birisinden faydalanamamıştır. Bu nedenle intibaklarla ilgili yazılarımıza “kendimize yonttuğumuz”, “vicdanlı olmadığımız” gibi somut verilere dayanmayan yorumlar yazan meslektaşlarımızı bu ithamlarını bir kez daha değerlendirmeye ve akl-ı selime davet ediyorum.  

Bu makalemize yapılacak yorumlarda teknik gerekçeleri ile bildirilen karşı görüşler değerlendirilecek varsa yukarıda aktardığımız bilgilerdeki hatalar düzeltilecektir. Bunun dışında şahsımızı itham edici tüm yorumları yok sayacağımızı bildirir sağlık ve esenlikler dilerim.

Halil ERGENLİ

E. Dz. Asb. Kad. Kd. Bçvş. 

 

Ek Bilgi

 • Facebook Yorum:
  Share on Myspace
Okunma 20649 defa

Yorumlar   

0 #3 ARİF ULUDAĞ 02-02-2016 19:53
BEN 3/3 ÜNDEN EMEKLİ OLDUM.RAHATSIZLIĞIMDAN
DOLAYI SON .OLAYLARI TAKİP EDEMEDİM.21 YIL ÇALIŞTIM.BEN KAÇA ÇIKACAĞIM.MADDİ OLARAK KAZANCIM NE OLACAK.BİLGİ VEREBİLİRSENİZ ÇOK MEMNUN OLURUM.ŞİMDİDEN TEŞEKKÜRLER.
0 #2 muharrem 01-02-2016 13:12
Yorum yazan arkadaşların anlamak istemedikleri konu şudur lise muzunu 2/1 olan asb.1/1 düşüyor ama 2/1 olan MYO veya fakülte mezunu 1/1 olamıyor burdaki teknik ayrıntı görmek istemedikleri konu bu asb.ların ne kadar süre asb.lık yaptiklaridir lise mezunu 24 yıl çalışıp emekli olmuş MYO mezunu 20 yıl çalışıp emekli olmuş bunu belirtmeden lise mezunu önüme geçti diye yazılıyor lütfen meslekte kac yil kaldığınızı yazın o zaman belli olur haksızlık olup olmadığı.
0 #1 hüseyin dolma 01-02-2016 11:54
Gaziyi ve yorumlar okudum. Göz ardi ettiğimiz olay su; intibakla lise mezunlarına 4 yol verilmesi MYO başlangıç derecesi 9/1 e düştüğü için 10/1 den göreve baslnmasindaki problemi çözmek için. 2 yillik mezuna 2 yan verilmesi 3 yil okuyana 1 yan verilmesi ve 4 yil okuyana 2 yan verilmesi tüm bunlar aslında 10/1 kademesinden is basi yapan herkesi 9/1 den is basi yapmis gibi bir pozisyona getirmek icin yapilmis düzenlemedir. 83 mezunu 2005 nisan ayında emekli olan lise mezunu 2/2 sen MYO mezunu 2/3 sen 3 yillik mezun 1/1 den 4 yillik mezun 1/2 emeklilik hakki kazanmistir. Lise ve MYO mezunları intibakla çeşitleniyor ve 1/2 sen intibaklaniyor. 3 yillik bir mezun 1/3 sen 4 yillik mezun 1/4 sen intibagi yapilacak. Eğer MYO yerine 4 yillik üniversite üzerinden intibak yapilsaydi subay intibagi gibi kafalar karismayacakti. Fakat okulumuz MYO statüsü ve 3 yillik ve 4 yillik okul mezunlarimiz var. Lise mezunu artik MYO statüsü dahildi nokta. MYO mezunları myo statüsünde olduğundan seviyesi ayni kaldi. İntibaklara birde ayni devreler ayni hizmet yili olanlar gözü ile bakinca gayet normal olduğu çok büyük sapma ve halsizlik olmadigi görülebilir.

You have no rights to post comments

Yandex.Metrica | ©Emekli Asubaylar