All for Joomla All for Webmasters
Cuma, 17 Ocak 2020 11:30

Hakları yenen GATA - HYO Subay öğrencilerinin sosyal güvenlik hakları

Öğeyi Oyla
(2 oy)
SİTEMİZİN ÖNEMLİ NOTU: Biz hak ve hukuktan yana olan bir yayın organıyız. Hak ve hukuku diline dolayan idarecilerin, öncelikle TSK'nın ve diğer bütün kurum ve kuruluşlardaki aile fertlerinin haklarıyla birlikte, kendi vatandaşlarının haklarını koruması gerekir. Ancak o takdirde "BİZ BÜYÜK BİR AİLEYİZ" cümlesinin bir karşılığı olabilir. 

Sitemizin Hukuk Müşavirlerinden Av. M.Ali Arslan'ın bu yazısı gerçekten de bir ibret vesikasıdır. İlgililerin dikkatine sunulur.

 ---0--- 

Sevgili takipçilerimiz,
 
1. Bugün sizlerle güçlü idarenin, özellikle askeri bürokrasinin kendini her şeye kadir görerek yaptığı bir girişimin, o dönem öğrencileri olan şimdiler de ise Albay rütbe ve statüsüyle çalışmak yerine sivil memur kadrosunda çalışmak durumunda bırakılan GATA hemşirelik yüksek okulu (HYO) lisans mezunlarına Genel Kurmay Başkanlığı eliyle yapılan bir haksızlığı anlatmaya çalışacağım.
 
2. Tahminlerimize göre; asker hastanelerinde subay statüsünde çalışan ve subay rütbesine haiz askeri yüksek hemşireler ile daha küçük rütbedeki askeri tabip subaylar arasındaki çatışmanın önünü almak için (ben doktorum asker hastanesinde patron benim, yok ben daha üst rütbeliyim askerlikse askerlik mantığı) 1998 yılında Genkur Başkanlığı bir emir yayınlayarak bu tarihten sonra GATA HYO mezunlarını sivil memur olarak mezun olacağını ve ÖSYM kılavuzlarında bu hususun da belirtilmesini sağlayarak öğrenci alımını bu yönde sağlamıştır.
 
3. Bu tarihten sonra 1998,1999, 2000 ve 2001 yılında öğrenciler sadece ve sadece Genkur başkanlığının emri esas alınarak sivil memur yetiştirilmek üzere GATA HYO okuluna alınmıştır. Oysa o dönemler içerisinde GATA Kanununun yüksek hemşirelerin subay olarak mezun olacağına yönelik 39/c maddesi halen yürürlüktedir ve TBMM aksi yönde bir irade beyanı yani yaptığı yasalaştırdığı bir kanun olmamıştır.
 
4. Ancak 1998 yılında emirle alınan bu öğrencilerin 2002 yılında HYO bitirip mezun haline gelince bizim askeri bürokrasinin kafası dank etmiştir. Çünkü bu öğrencilerin statüsü bilindiği gibi 2955 Sayılı GATA Kanunu 39/c maddesi gereğince kendinden önceki devre yüksek hemşire subaylar gibi subay naspedileceği yerde sadece ve sadece bir emirle bu hakları elinden alınmak istenmiş bunun açık kanun hükümleri karışışında mümkün olmadığı ancak 4 yıl sonra akıllarına gelmiştir.
Bunun üzerine apar topar kimilerine göre mezuniyetten 15 gün önce, kimilerine göre 1 ay sonra 28/06/2002 tarihinde çıkarılan bir yasayla ile teğmen naspedilmek yerine devlet memuru kadrolarına atanacakları yasal hüküm haline getirilmiştir.
Böylelikle bu öğrencilerin yasal olan subay atanma hakları elinden alınmıştır. Bir yerde 4 yıl sonra yapılan bu yasal düzenleme ile eğri büğrü de olsa Genkur hazretlerinin emri yasallığa kavuşturulmuştur.
 
5. Ancak şimdi en can alıcı noktaya geliyoruz: Bu öğrencilerin 4 yıllık öğrencilik süresi ne olacaktır.
Hali hazırda olay içerisinde, 1998 yılındaki yetkisizce çıkarılan bir emir gereği bu öğrencilerin, emekli sandığı primleri de fiili bir durum yaratılarak SGK’ya ödenmemiştir. Oysa 28/06/2002 de statüyü değiştiren ve Genkur.Bşk.lığının kanunsuz emrine uygun çıkarılan yasaya kadar bu öğrencilerin aynı harp okulu öğrencileri gibi primlerinin tüm kesenek ve ödemelerinin SGK’ya genel kurmay tarafından yapılması gerekmekteydi.
 
Bu konudaki GATA Kn. Ve 5434 sayılı yasa hükümleri aşağıdadır.
 
MADDE 39/C “ Gülhane Askeri Tıp Akademisine bağlı Askeri Tıp Fakültesi ile lisans düzeyindeki diğer yüksek öğretim kurumlarından mezun olanlar, 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu hükümlerine göre muvazzaf teğmen naspedilirler.”
 
BEŞİNCİ KISIM Emekli Keseneğine Esas Tutulacak Aylık, Ücret ve Ödenekler
 
MADDE 15- (Mülga: 31/5/2006-5510/106 md.) (8/6/1949 tarihli ve 5434 sayılı Kanunun hükmüdür.) Emeklilik keseneği, aşağıda yazılı aylık ve ücret tutarları ile ödeneklerden alınır:
 
e) (Değişik: 28/5/2003 - 4861/21 md.) Harp okulları, fakülte ve yüksek okullarda Türk Silâhlı Kuvvetleri hesabına okuyanlar ile astsubay meslek yüksek okulları ve astsubay nasbedilmek üzere temel askerlik eğitimine tâbi tutulanların öğrenci harçlıkları ile teğmen veya astsubay çavuş aylıkları arasındaki farkın keseneği aynı esaslara göre öğrenciler adına kurumlarınca ödenir. Bunların 31 inci madde gereğince emeklilik müddetlerinden indirilen yılları takip eden yıla ait aylıklarından kesenek alınmaz.
 
ONUNCU KISIM Fiili Hizmet Müddeti
MADDE 31– (Mülga: 31/5/2006-5510/106 md.)
………………….
. (Değişik: 28/5/2003-4861/22 md.) Harp okulları, fakülte ve yüksek okullar ile astsubay meslek yüksek okullarında sınıfını geçemeyen Türk Silâhlı Kuvvetleri mensubu askerî öğrencilerin, fazla öğrenim yılları fiilî hizmet müddetlerinden indirilir. Fakülte, yüksekokul veya meslek yüksekokullarında kendi hesabına okuduktan sonra muvazzaf subay veya astsubay nasbedilen veya askerlik hizmetini takiben muvazzaf subay veya astsubaylığa geçirilenlerin, normal süreyi aşan öğrenim süreleri fiilî hizmet müddetinden sayılmaz.
(Değişik: 28/5/2003-4861/22 md.) Bu okulları tamamlayamayarak ayrılanların ve fakülte, yüksek okul veya meslek yüksek okullarında kendi hesabına okuduktan sonra astsubay nasbedilmek üzere temel askerlik eğitimine tâbi tutulanlardan bu eğitimi tamamlayamayarak ayrılanların buralarda geçen öğrenim ve eğitim müddetleri fiilî hizmet müddeti sayılmaz.
 
6. Dikkat edilirse Genkur Başkanlığı önce idari bir kararla (emirle) GATA- HYO 2002, 2003, 2004 ve 2005 mezunlarının subaylık hakkını almış, ancak bunun bir emir ve idari düzenlemeyle yapılamayacağı gerçeği karşısında çok acele bir şekilde mezun olmaya 1 ay kala yasal düzenleme yapmıştır. Bu durumda özellikle 2002 mezunları yasa tarihine kadar teğmen adayı askeri bir öğrenci olduğu ve kendilerinin yukarıya çıkarılan 5434 sayılı emekli sandığı kanunu maddeleri gereğince emekli sandığı primlerinin kişi ve kurum payı olarak GATA K.lığı tarafından ödenmesi gerektiğinde en ufak bir şüphe yoktur.
 
7. Yukarıdaki maddelere göre 2002 mezunlarının bir fiil eğitim gördüğü GATA Hemşirelik Yüksek Okulunda geçen (02/09/1998 – 28/06/2002) 3 yıl 9 ay 26 günlük öğrencilik süresinin memurluktaki fiili hizmetinden sayılması en doğal hakkıdır. Bu konuda Genkur Başkanlığnın bir emirle öğrencilik statüsünü kaldırması mümkün olmadığından statü değişikliği getiren yasanın yayımlandığı 28/06/2002 tarihine kadar olan öğrencilik süresine ait emekli sandığı kesenek ve ödemelerinin tahsil edilerek bu sürenin fiili hizmet süresine eklenmesini ve emeklilik statüsünün de memurluğa başlangıç tarihinin 02/09/1998 olduğu göz önüne alınarak 4759 sayala geçiş yasasına göre düzenlenmesini ve emekliğe esas yaşının 58 yerine 55 olarak alınmasını ve ve tamamlanması gereken hizmet süresinin ise ise 25 değil 20 yıl olarak alınması gerekir.
 
Yapılması gerekenler :
 
1. Yapılacak bir başvuru ile Genkur Bşk.lığından eksik primlerin SGK.Bşk.lığına ödenmesi talep edilecek ve bu ödeme yapılırsa yapılan hizmet birleştirmesi neticesi memurluk başlangıcı 01/09/1998 olacağından dolayı Eylül 1999 tarihide yayımlanan 4447 sayılı yasanın haksız aleyhe hükümleri bertaraf edilecektir.
 
2. Tabi bu talep hem SGK hem de Genkur Bşk.lığınca büyük ihtimal ret edilecektir. O zamanda bu haksız işlemlerin iptali için ilgili idare mahkemesinde dava açılacaktır. Burada şunu da önemle belirtelim ki, o dönem teğmen naspedilmeme işlemi tek yetkili AYİM önüne götürülmüş ve AYİM dahi o zamanın koşulları altında idari tasarrufla bu düzenleme olmayacağını tespit etmiş ancak başkanın muhalefet şerhine rağmen kurmay üyelerin ret oyuyla dava ret edilmiştir.
 
Herkese daha adaletli ve hakkaniyetli yarınlar diliyorum.
 
ARSLAN HUKUK BÜROSU
Avukat Mehmet Ali ARSLAN
Konya Barosu
0506 6826730
 
Yazının her hakkı saklıdır. Lütfen paylaşmayınız
 

Ek Bilgi

  • Facebook Yorum:
    Share on Myspace
Okunma 2760 defa Son Düzenlenme Cuma, 17 Ocak 2020 18:46

You have no rights to post comments