All for Joomla All for Webmasters
Pazar, 01 Ekim 2017 21:23

18 Yaş Altı Davaları ve SGK’nın Haksız Prim Kesintilerinde Son Gelişmeler

Öğeyi Oyla
(9 oy)
Sevgili Meslektaşlarım,
 
Bazen hakkımız olan ancak alınamayan bir hakkın peşini kovalamadığımız için insanın vicdanı sızlar, tabiri caizse bazı insanlar bu sızıyı yaşamamak için yani bir kaşık hakkını almak için bir kepçe harcamak durumunda kalır ve harcar da. Tabi görünürde diğer insanlar, bu işten ne anladın, hesabıyla kişinin muhasebesini çıkardığında ve dışarıdan bakıldığında o kişi zarardadır. Bazı insanlar vardır sadece 1 TL bedelli manevi tazminat davaları açarlar, ne için açarlar bu davaları, hukuken ve vicdanen haklı olduğunu tescil ettirmek için. Buradan bu tür bir inançla hakkını aramaya çıkan tüm dostlara. özelde subay ve astsubay meslektaşlarımıza selam olsun.
 
Tabii ki bu makalenin konusu sınıf okulu davasını açan, bu davayı öyle veya böyle idare mahkemelerinde kazanan arkadaşlardan. SGK’nın adeta dalga geçer gibi davaları da kazanmalarına rağmen yüksek primler çıkararak prim istemesi veya emekli ise maaşlarından kesmesi. SGK bu davranışıyla elinde bulunan yönetim yetkisini, (millet adına resen karar alıp uygulama yetkisini) kahraman sb/astsb camiasına affınıza sığınarak argo bir tabirle adeta alttan vururcasına kullanarak, primlerin (emekli kesenek/kurum karşılığı tutarların) ödenmesini istemektedir. Şimdi birçok meslektaşın kafasında bu konuda canlanan ve bize en çok sorulan soruları burada bir yazı bütünlüğü içerisinde cevaplamak isteriz.
 
Nedir bu sorular?
 
1. SGK’nın böyle bir uygulamaya gitmeye hakkı ve yetkisi var mı?
 
2. Bu konuda miri mevzuat ne diyor?
 
3. SGK durup dururken niçin böyle bir yola girdi?
 
4. Bana maaşımdan kesinti yapılacak diye tebligat geldi, ne yapmalıyım ve dava için bir süre var mı?
 
5. Davamı nereye, nasıl ve hangi şart ve sürelerde açmalıyım?
 
6. Bana bu haksız ve hukuksuz uygulamayı reva gören devlet memurları hakkında ne gibi bir yol izleyebilirim?
 
7. Bana bu davaları getirisi ne ki açmalıyım bu kadar uğraşa değer mi? 
 Vs. vs. sorular sorular...
 
*Soruları sırasıyla cevaplamaya çalışalım.*
 
1. Öncelikle SGK’nın resen bir uygulama getirip, bunu uygulama yetkisi vardır. (Biraz sonra değineceğimiz gibi bunun bir koşulu vardır; o da yasalara uygun olmak koşuluyla.)
 
Bilindiği üzere üçlü devlet erki yapısında meclis yasaları yapar, idare (SGK) uygular ve yargıda bu uygulamanın yasaya uygun olup olmadığını denetler. İdare özelde SGK’nın tek başına icra-i bir kararı alıp uygulama yetkisi anayasadan gelmektedir. Ancak özelimizde SGK bu uygulamayı (prim tahsil) yıllardır çalışılan kurum olan Kuvvet Komutanlığı’ndan eski katsayılarla alarak uygularken, bu aralar bizzat davacılardan hem de güncel katsayılar ile istemektedir.
 
Üç ay önce bir yıl hizmet için kuvvetten 20,00 TL istenirken, şimdilerde 10.000,00 TL civarı bir prim davacılardan istenmektedir. Bu uygulamalardan hangisi yasaya uygundur? Yıllardır uygulanan mı, yoksa son 3 aydır uygulanan mı? Yoksa bu aralar biz görmeden, duymadan yasal bir değişiklik mi olmuştur?
 
2. Bu konuda miri mevzuat, primlerin Kuvvet Komutanlığı’nca ödeneceğini belirlemektedir. Bu mevzuattan önemli kısmı aşağıya çıkarılmıştır. Öncelikle bu primler bir mahkeme kararı uygulanırken istendiğinden, bu karar da öyle bir şey var mı yok mu ona bakmak gerekir. Malumunuz olduğu üzere hiçbir mahkeme bu konuda bir karar vermemiştir. Yani başka bir deyişle sınıf okulu hizmetinin fiili hizmetiyle birleştirilmesine karar verilmiş, ancak prim konusuna değinilmemiştir. O zaman genel hükümlere göre bir uygulamaya gidilmelidir.
 
O hükümlerde şöyledir; Mülga 5434 Sayılı yasanın 15/e fıkrası, 5510 sayılı yasanın geçici 4. Maddesi, 5510 sayılı yasanın 89 maddesi, Anayasa’nın 6 ve 10. Maddeleri vs.
 
Sosyal güvenlik sistemini yeni baştan düzenleyen 5510 sayılı yasanın geçici 4. Maddesinde bu yasanın yayımlandığı 2008 yılında hali hazırda 5434 sayılı Emekli Sandığı Kanunu tabi çalışanların her türlü emekli kesenek ve kurum karşılığı tutarların hesaplanması için bundan sonrası için de 5434 sayılı yasaya yollama yapılmış ve uygulamanın bu yasaya göre yapılması geleceğe yönelik olarak emredilmiştir.
 
Yani SGK’nın 2008 yılında hali hazırda memur olanlara 5510 uygulama hakkı yoktur. O halde biz 5534 sayılı yasanın 15/e fıkrasını çok iyi tetkik etmeliyiz.
 
Ne diyor bu madde? Primleri kurum (kuvvet) öder diyor gayet açık ve net: e fıkrasının birinci bendi bizzat askeri öğrencilikte geçen sürelere uygulanması gereken hükümlerdir ve sınıf okulu öğrencileri için de uygulanmalıdır. Bu fıkranın üçüncü bendi ise (Şu anda SGK’nın haksız uygulamalarının yasal tek mesnedidir ve bu maddeye dayandığını tahmin ediyoruz. Çünkü yasal bir dayanak yazmıyorlar.) daha önce fakülte bitirip de TSK’ya gelen öğrencilere ve astsubaylara özel bir madde olup o primleri borçlanmak isteyenlerin ödemesine yönelik bir düzenlemedir.
 
Yani yüksekokul ve fakülte bitirdikten sonra veya ara sınıftan harbiye öğrencisi olan subaylar ile MYO bitirip sınıf okuluna giren öğrencilere hastır. Zaten adalette onların ödemesini gerektirir. Ama dikkat edilirse kurum karşılığını yine kuvvet ödemek durumundadır. Zaten yekünu tutan da kurum karşılığı bedeldir.
 
Mesela şu an; Astsubay meslek yüksel okulunda okuyan öğrencilerin 248,00 TL. olan harçlıklarından sadece 34,00 TL kesilirken, Kuvvet 804,00 TL yi SGK’ya öğrenci adına yatırmaktadır.
 
Madde 15 fıkra e)- (29/6/1978 tarihli ve 2168 sayılı Kanunun hükmüdür.) Harp okulları ile fakülte ve yüksek okullarda silahlı kuvvetler hesabına okuyanların ve astsubay sınıf okulu öğrencilerinin, öğrenci harçlıkları ile teğmen veya astsubay çavuş aylıkları arasındaki farkın keseneği aynı esaslara göre öğrenciler adına kurumlarınca ödenir.
 
Bunların 31 inci madde gereğince emeklilik müddetlerinden indirilen yılları takip eden yıla ait aylıklarından kesenek alınmaz.
 
Fakülte ve yüksek okullarda kendi hesabına okuduktan sonra muvazzaf subay nasbedilen veya yedek subaylık hizmetini takiben muvazzaf subaylığa geçirilenlerin yüksek öğrenim süresinin fiili hizmetlerinden sayılması nedeniyle doğacak borçlanma, göreve başladıkları tarihteki teğmen aylığı üzerinden keseneği kendilerince, karşılığı da kurumlarınca verilmek suretiyle T.C. Emekli Sandığına ödenir. Kesenek için tahakkuk eden miktar ilgilinin aylığından 4 yıl içinde kesilerek tahsil edilir.
 
3. Bizce SGK durup dururken bu yola girmedi. Bizim çok eleştirdiğimiz dilekçe paylaşımı vb. “bedava sirke baldan tatlı” misali astsubay emeklilerine ücretsiz dava açan vekiller, bedava yarım yamalak dilekçeleri internette yayarak herkesi bir şekilde SGK’ ya müracaata zorlayan siteler yüzünden refleks olarak SGK müstakbel davacıları engellemek adına bu kanunsuz yola girmiştir. Yaptıkları kanunu “Yanlış anlayıp, yanlış uygulamışız” saflığına sığınarak davaları sulandırmak ve davacılar ile gelecekteki davacıları yıldırmaktır.
 
Tabii ki burada devleti tüccar gibi kar-zarar hesabı yaparak yönetme aymazlığı da vardır. O zaman idare etmenin temeli olan “adalet mülkün (idarenin) temelidir.” sözünü nereye koyacağız? İnsanlarda devlete, adalete olan güveni yıkarsak; bu insanlar ne yapar, nereye gider ve birçoğu vatan için yıllarca canını hiçe saymış çok kıymetli subay ve astsubay arkadaşların kandile gidecek hali olmadığına göre ne yapmalıdır? Devletimizin (SGK’nın) devreleri gibi hak eden her subay ve astsubay hakkını ödeyecek kudret ve gücü vardır. Bu mesele para pul mevzu değildir. Devletimizin parası olmasa herhalde vatan kaçkını 3,5 milyon Suriyeliyi barındırmazdı.
 
4. Uygulamaya geldiğimizde ise; SGK önce “Şu kadar borcunuz var ödeyin, yoksa faiziyle tahsil ederiz, ayrıca HİTAP’a da işlemeyiz” mealinde herkese iadeli taahhütlü bir yazı gönderiyor. Resmi olarak kanunsuz işlemini tebliğ ediyor, sonra emekli ise takip eden 1 veya 2. ayda 1/4 oranında maaştan kesinti yapmaya başlıyor.
 
Bu işlemin tebliğ edildiği günden sonraki 60 gün içerisinde Ankara İdare mahkemesinde dava açılması gerekir. Aksi takdirde 60 gün geçirilirse davanız zaman aşımına uğrayabilir.
 
5. Yukarıda belirtiğimiz gibi davalı SGK’nın ikametgahındaki Ankara İdare mahkemeleri bu davalarda yetkili ve görevlidir. Eğer ki emekli iseniz “yürütmeyi durdurma” talepli dava açılmalıdır. Çünkü SGK’nın yapacağı 750,00 TL civarındaki maaş kesintilerini acilen başka türlü durdurma şansınız yoktur. Eğer SGK’dan maaş almıyorsanız SGK mahkeme kararı almadan sizden prim kesintisi yapamaz. Ancak ilamsız icra takibi yapabilir. Bu da bir itirazla durur. Zaten SGK’nın muvazzaf rütbelilere böyle bir takip niyeti de zamanı da yoktur.
 
6. Davacı subay ve astsubaylara bile bile bu hukuksuz uygulamayı yapan SGK’daki devlet memurlarının yaptıkları suç en hafif haliyle “görevi ihmal veya kötüye kullanma” suçuna vücut verir. Yani yapılan eylem TCK’ya göre suçtur.
 
Bu konudan muzdarip olan arkadaşlar Anakara Cumhuriyet Savcılığına veya bulundukları yerdeki savcılığa, BİMER veya çalışma bakanlığına suç duyurusunda bulunabilir. Bu suçun zaman aşımı 8 yıldır. Şimdilik işler yoluna girene kadar bu yolu tavsiye etmiyoruz. Ama durumunuzu bir müfettişle inceletmesi için Çalışma Bakanlığına veya ALO 170 e başvurabilirsiniz.
 
7. Bu davayı açmakla sınıf okulu hizmet birleştirme davası ile kazandığınız hiçbir hakkınızı yitirmezsiniz. Eğer primleri ödediyseniz faiziyle birlikte geri alabilirsiniz. Maaşınızdan 750,00 TL .lık taksitlerle kesilmekteyse bu kesintileri bir yürütmeyi durdurma veya iptal kararıyla durdurabilirsiniz. Ama dava açıp elinizi taşın altına koyarak. Yoksa bekliyeyim emsal karar çıksın ben o karardan yararlanayım derseniz o karar size şamil olmaz.
 
Onu emsal edip dava açmak isterseniz sizin için tebliğden itibaren 60 gün geçeceğinden zaman aşımından davanız ret edilecektir.
 
Özetle şunu diyoruz: Ne diyelim haklar verilmez alınır. Ne mutlu yasal hakları için; hukuksal ve siyasal zeminde mücadele eden, örgütlü-bir çatı altına girmiş meslektaşlarımıza, ne mutlu akşam yastığa başını koyarken huzur ve sükûnet içinde mutmain olarak uyuyabilen vatansever kardeş ve abilerimize. Yüce Allah Türk Milletini ve ordusunu korusun, kılıcını keskin etsin. Saygı ve sevgiyle esen kalın...
 
ARSLAN HUKUK BÜROSU
Av. Mehmet Ali ARSLAN

mehmetali arslan

Ek Bilgi

  • Facebook Yorum:
    Share on Myspace
Okunma 14548 defa Son Düzenlenme Pazar, 01 Ekim 2017 21:32

You have no rights to post comments