All for Joomla All for Webmasters
Cuma, 22 Ekim 2021 11:15

Dernekler Yönetmeliğinde Önemli Değişiklikler

Öğeyi Oyla
(2 oy)

21 Ekim 2021 Tarih ve 31635 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanan "DERNEKLER YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK" ile Dernek İşlemlerinde önemli değişiklikler yapıldı.

En önemli değişiklik Dernek Yönetim Kurulu toplantıları ile Genel Kurul Toplantılarının elektronik ortamda yapılabilmesine olanak sağlayan madde ile gerçekleştirildi. Yönetmeliğe eklenen madde meytni şöyle;

“Genel kurul ve yönetim kurulu toplantılarının elektronik ortamda yapılması

Madde 15/A – Kanunun ek 2 nci maddesi uyarınca dernekler, genel kurul ve yönetim kurulu toplantılarını elektronik ortamda da yapabilirler.

Dernekler elektronik ortamda yapılacak genel kurul ve yönetim kurulu toplantılarını Bakanlık Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğü tarafından uygun görülüp onaylanan elektronik sistemler üzerinden yapabilirler. Söz konusu sistemlere işlenecek veriler, 24/3/2016 tarihli ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun ilgili hükümlerine uygun olarak işlenir ve muhafaza edilir.

Genel kurul yapılmasına ilişkin alınan yönetim kurulu kararında ve genel kurul ilanında genel kurulun hangi yöntemle yapılacağı belirtilir. Elektronik ortamda alınacak yönetim kurulu kararları fiziksel ortamda tutulan yönetim kurulu karar defterinden ayrı olarak tarih ve sıra sayısı ile elektronik ortamda saklanır.

Kanunda, Türk Medeni Kanununda, bu Yönetmelikte ve derneklerin kendi tüzüklerinde yer alan genel kurul ve yönetim kurulu toplantılarının fiziki ortamda gerçekleştirilmesine yönelik bütün usul ve esaslar elektronik ortamda yapılan toplantılar için de geçerlidir. Elektronik ortamda gerçekleştirilen toplantılara ilişkin her türlü bilgi, belge ve kayıt dernek tarafından muhafaza edilir.

Elektronik ortamda yapılacak dernek genel kurul veya yönetim kurulu toplantılarına katılacak üyeler sisteme, güvenli elektronik imza veya iki faktörlü kimlik doğrulama sistemi kullanarak giriş yaparlar. Kullanılacak elektronik sistemlerin, fiziki ortamda yapılan toplantılardaki divan oluşturma, oylama, söz alma, önerge verebilme ve benzeri tüm işlemlerin elektronik ortamda da yapılabilmesini sağlayan tasarım, yedekleme ve mevzuata uygun arşivleme kapasitesine; yetkisiz erişimlere ve saldırılara karşı gerekli ağ ve sistem güvenliğine sahip olması gerekmektedir.

Fiziki ortamda gerçekleştirilen toplantıların mevzuata aykırı yapılması durumunda uygulanan yaptırımlar elektronik ortamda yapılan toplantılar için de geçerlidir.”

Ayrıca Genel Kurul Sonuç Bildirimlerinin süresi 30 günden 45 güne çıkarıldı.

Yurtdışından yardım alınması veya Yurtdışına yardım yapılması ile ilgili de önceden izin ve sıkı denetim getiren değişiklikler yapıldı.

Resmi gazetede yayınlanan değişikliklerin tam netnini görmek için TIKLAYINIZ

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/10/20211021-3.htm

Ek Bilgi

  • Facebook Yorum:
    Share on Myspace
Okunma 1824 defa

You have no rights to post comments