All for Joomla All for Webmasters
Perşembe, 26 Ocak 2017 20:47

Emekli Subay Astsubayların başvuruları internet üzerinden alınacak

Öğeyi Oyla
(1 Oyla)
Milli Savunma Bakanlığının, askeri öğrenci ve personel temininde emekli subay ve astsubaylara görev verilmesine yönelik uygulamasına başvurular internet üzerinden yapılacak
 
Milli Savunma Bakanlığının, askeri öğrenci ve personel temininde emekli subay ve astsubaylara görev verilmesine yönelik uygulamasına başvurular internet üzerinden yapılacak. Olağanüstü hal (OHAL) kapsamında 22 Kasım 2016'da Resmi Gazete'de yayımlanan 678 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile emekli subay ve astsubaylara Türk Silahlı Kuvvetlerinde (TSK) görev verileceği belirtilmişti. Bununla ilgili esaslar da Milli Savunma Bakanlığınca hazırlanan "Emekli Subay ve Astsubayların Milli Savunma Bakanlığında Personel ve Askeri Öğrenci Temin Faaliyetlerine Yönelik Hizmetlerde Görevlendirilmesine Dair Yönetmelik"le yürürlüğe girmişti.
 
 
Bu kapsamda Milli Savunma Bakanlığınca, emekli subay ve astsubayların ön başvuruları dilekçe ile alınmıştı.
 
Başvurular internet üzerinden
 
Çok sayıda emekli askerin başvuruda bulunması üzerine emekli subay ve astsubay olarak Milli Savunma Bakanlığında personel ve askeri öğrenci temin faaliyetine yönelik hizmetlerde görev almak isteyenlerin başvurularının internet üzerinden alınmasının kararlaştırıldığı öğrenildi.
 
Başvuru işleminin bir süre daha devam edeceği, ardından başvuruların değerlendirilmesi aşamasına geçileceği belirtildi.
 
Görevlendirmelerin, sürekli olarak kamu görevine alım şeklinde değil, süresi belirli görevlerin yapılması amacıyla Türkiye'nin herhangi bir bölge, il veya ilçesinde 5 gün, 15 gün ya da bir ay süreyle personel görevlendirilmesi yoluyla uygulanacağı bildirildi.
 
Görevlendirilecek emekli askerlerin seçimine ilişkin öncelikle ihtiyaç ve başvuru sayısının dikkate alınacağı ifade edildi. Seçim işleminin, personelin önceki görev safahatı, temin faaliyetine sağlayacağı katkı, yaptırılacak güvenlik soruşturması, arşiv araştırması durumu ve toplam başvuru arasından genel değerlendirme sonucuna göre Bakanlık tarafından yapılacağı kaydedildi.
 
İnceleme ve değerlendirme sonucu başvurusu uygun görülen emekli subay ve astsubaylara gerekli tebligat ve bilgilendirmenin, müracaat aşamasında bildirdikleri irtibat numaraları üzerinden yapılacağı belirtildi.
 
Başvurular, Personel Temin Daire Başkanlığının internet sitesinden yapılabilecek.
 
Görevlendirmeler gerektiğinde sonlandırılabilecek
 
Seçilen emekli personel arasından yapılacak görevlendirmenin mahiyeti, süresi ve yerine ilişkin hususlar, Personel Genel Müdürlüğünce yürütülecek. Bu şekilde yapılan görevlendirmeler, gerektiğinde görevlendirme süresine bakılmaksızın aynı usulle sonlandırılabilecek.
 
Askeri öğrenci ve personel temin faaliyetinde görevlendirilecek emekli subay ve astsubaylarda, cezaları ertelenmiş, seçenek yaptırımlardan birine çevrilmiş, genel ya da özel af kanunları kapsamına girmiş veya haklarında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa dahi, devletin güvenliğine karşı işlenen suçlar, halkı askerlikten soğutmak, Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti devletini, devletin kurum ve organlarını aşağılama ile zimmet, irtikap, iftira, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, yalan tanıklık, yalan yere yemin, suç uydurma, cinsel saldırı, cinsel taciz, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakmak, fuhuş, hileli iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyet kırıcı suçlar ile kaçakçılık, ihaleye fesat karıştırma, devlet sırlarını açığa vurma suçlarından birisinden, firar, amir veya üste fiilen taarruz, emre itaatsizlikte ısrar, üste hakaret, mukavemet, fesat ve isyan suçlarından birisinden mahkum olmamak gibi nitelikler aranacak.
 
Görevlendirilecek subay ve astsubaylarda kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak, milli güvenliğe tehdit oluşturduğu tespit edilen yapı, oluşum veya gruplara ya da terör örgütlerine üyeliği, aidiyeti, iltisakı veya irtibatı olmamak gibi niteliklere de bakılacak.
 
 Emekli subay ve astsubayların yapacakları hizmetler
 
Görevlendirilecek emekli subay ve astsubaylara, askeri öğrenci ve personel temin sürecinin aşamalarında, temin maksatlı hazırlanacak kılavuz, emir ve talimat esaslarının belirlenmesi işlemlerinde, adayların başvuru şartlarını taşıyıp taşımadığının ön incelemesi ve kayıt kabul aşamasında, fiziki yetenek testlerinin icra aşamasında, sağlık muayenesi işlemlerinin koordinesinde, mülakat faaliyetlerinin icrasında ve temin sürecinde ihtiyaç duyulan diğer konularda görev verilebilecek.
 
Görevlendirilen personel, görevi sırasında vakıf olduğu her türlü bilgi ve belgeyi, görevinden ayrılsa dahi hiçbir şekilde açıklayamayacak. Görevi sona erdiğinde elinde bulunan kuruma ait araç, gereç ve belgeleri kuruma iade edecek.
 
Görevlendirilen emekli subay ve astsubaylar, temin faaliyetlerine yönelik süreçlerde kendilerine verilen görevlerin icrasından Milli Savunma Bakanlığına karşı sorumlu olacak.
 
Görevlendirilecek personele verilecek maaş
 
Görevlendirilecek emekli subay ve astsubaylara, subaylar için bin 500, astsubaylar için bin 300 gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutar karşılığı, çalışılan her gün için ücret olarak ödenecek. Verilecek ücretten, damga vergisi hariç olmak üzere herhangi bir vergi ve kesinti yapılmayacak.
 
Emekli subay ve astsubayların ikamet ettikleri yerin dışında başka bir yerde görevlendirilmeleri durumunda belirtilen ücrete ilave olarak 6245 sayılı Harcırah Kanunu esaslarına göre işlem yapılacak.
 
Temin faaliyetlerinin etkinliğinin artırılmasına yönelik katkı sağlanması amacıyla emekli subay ve astsubaylar, bir plan dahilinde eğitim ve bilgilendirmeye tabi tutulabilecek.
 
(Gazetevatan)

Ek Bilgi

  • Facebook Yorum:
    Share on Myspace
Okunma 9675 defa

You have no rights to post comments