< < Üç yeni KHK yayınlandı. İşte ayrıntılar
All for Joomla All for Webmasters
Cumartesi, 07 Ocak 2017 14:18

Üç yeni KHK yayınlandı. İşte ayrıntılar

Öğeyi Oyla
(1 Oyla)
Olağanüstü hal kapsamında hazırlanan 679, 680 ve 681 no'lu 3 yeni Kanun Hükmünde Kararname, Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı.
 
Olağanüstü Hal (OHAL) kapsamında yayımlanan 679 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile milli güvenliğe karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen 8 bin 399 kamu görevlisi ihraç edildi. Bu kapsamda Kara Kuvvetleri Komutanlığı'ndan 435, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'ndan 160, Hava Kuvvetleri Komutanlığı'ndan ise 168, Emniyet Genel Müdürlüğü'nden 2 bin 687, Adalet Bakanlığı'ndan bin 699 personel ihraç edildi. 631 akademisyen de kamudan çıkarıldı.
 
OHAL kapsamında dün 3 yeni KHK yayımlandı. Yayımlanan 679 sayılı kapsamında, milli güvenliğe karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen kamu görevlilerinin ihraçları gerçekleştirildi. Emniyet Genel Müdürlüğü'nden 2'si 2. sınıf, 14'ü 3. sınıf, 37'si 4. sınıf emniyet müdürü, 108'i emniyet amiri, 47'si başkomiser, 202'si komiser, 562'si komiser yardımcısı, 91'i başpolis, bin 592'si polis, 7'si çarşı ve mahalle bekçisi ve 25'i sivil personel olmak üzere 2 bin 687 emniyet çalışanı meslekten ihraç edildi.
 
 
Resmi Gazete'de yayımlanan son 3 Kanun Hükmünde Kararname ile birlikte binlerce kişinin ihraç edilmesinin yanı sıra çok önemli düzenlemeler de bulunuyor.
 
İşte o düzenlemeler;
 
POLİS İNTERNET ABONESİNİN KİMLİĞİNE ULAŞABİLECEK
 
Sosyal medya düzenlemesiyle polis, internet abonelerinin kimliğine ulaşabilecek. KHK'da “Polis, sanal ortamda işlenen suçlarda, yetkili Cumhuriyet başsavcılığının tespiti amacıyla, internet abonelerine ait kimlik bilgilerine ulaşmaya, sanal ortamda araştırma yapmaya yetkilidir. Erişim sağlayıcıları, yer sağlayıcıları ve içerik sağlayıcıları talep edilen bu bilgileri kolluğun bu suçlarla mücadele için oluşturduğu birimine bildirir.” denildi.
 
680 sayılı KHK ile Kayıp çocukların araştırılmasına polisler açısından yeni bir düzenleme getirildi. KHK ile polisin yetki tanımına sulh ceza hâkiminin veya gecikmesinde sakınca bulunan hallerde mülki idare amirinin yazılı veya sonradan yazılı hale getirilmek üzere sözlü emri ile "kayıp çocuğa ait veya başkasına ait olmakla birlikte kayıp çocuk tarafından kullanılan her türlü banka hesap hareketlerini talep edebilir, telekomünikasyon yoluyla iletişimini denetleyebilir ve sinyal bilgilerini değerlendirebilir" maddesi eklendi.
 
POLİSE İNTERNETTE ÖZEL YETKİ
 
Aynı KHK ile polise, sanal ortamda işlenen suçlarda, yetkili cumhuriyet başsavcılığının tespiti amacıyla, internet abonelerine ait kimlik bilgilerine ulaşmaya, sanal ortamda araştırma yapma yetkisi verildi. Erişim sağlayıcıları, yer sağlayıcıları ve içerik sağlayıcıları talep edilen bilgileri kolluğun bu suçlarla mücadele için oluşturduğu birimine bildirecek.
 
80 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye (KHK) göre, valinin teklifi ve İçişleri Bakanının uygun görmesi halinde, 442 sayılı Köy Kanunu kapsamında görevden ilişiği kesilmiş güvenlik korucuları operasyonel faaliyetler maksadıyla tekrar göreve çağrılabilecek. Ayrıca, gönüllü güvenlik korucuları da aynı usulle operasyonel faaliyetlerde görevlendirilebilecek. Bu şekilde görevlendirilenler, harcırah ve ek tazminat alabilecek. Bu ödemeler dolayısıyla her ne ad altında olursa olsun kamudan aldıkları ödemelerden kesinti yapılamayacak.
 
VATANDAŞLIK KAYBETMEYE 1 AY SÜRE
 
5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun; "Devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak" başlıklı 302'nci maddesi, "Anayasayı ihlal" başlıklı 309'uncu maddesi, "Cumhurbaşkanına suikast ve fiili saldırı" başlıklı 310'uncu maddesi, "yasama organına karşı suç" başlıklı 311'inci maddesi, "Hükümet karşı suç" başlıklı 312'nci maddesi, "Türkiye Cumhuriyeti hükümetine karşı silahlı isyan" başlıklı 313'üncü maddesi, "Silahlı örgüt" başlıklı 314'üncü maddesi ve "Silah sağlama" başlıklı 315'inci maddesinde yazılı suçlar nedeniyle hakkında soruşturma veya kovuşturma yürütülen ve yabancı ülkede bulunması nedeniyle kendisine ulaşılamayan vatandaşlar, bu durumun soruşturma aşamasında cumhuriyet savcısı veya kovuşturma aşamasında mahkeme tarafından öğrenilmesinden itibaren bir ay içinde vatandaşlıklarının kaybettirilmesi amacıyla Bakanlığa bildirilecek.
 
Bakanlıkça Resmi Gazetede yapılan "Yurda dön" ilanına rağmen üç ay içinde yurda dönmemeleri halinde, bu kişilerin Türk vatandaşlıkları Bakanlığın teklifi ve Bakanlar Kurulu kararıyla kaybettirilebilecek.
 
KADIN ADAYLAR SADECE KARACI OLABİLECEK
 
15 Temmuz darbe girişiminin ardından Milli Savunma Bakanlığı bünyesinde kurulan Milli Savunma Üniversitesi’ne bağlanan Kara, Deniz ve Hava Harp Okulları ile Astsubay Meslek Yüksek okullarında öğrenci alım şartları değişti. Buna göre kadın adaylar bu yıl sadece Kara Harp Okulu’na başvuruda bulunabilecekler.ÖSYM’nin yayımladığı 2017 Öğrenci Seçme ve Yerleştirme (ÖSYS) Kılavuzu’nda Milli Savunma Üniversitesi’nin öğrenci alım şartları da yer aldı. Geçen yıl harp okullarına ve astsubay meslek yüksekokullarına kadın ve erkek adaylar başvurabiliyordu. Bu sene yapılan değişiklikle kadınlar sadece kara harp okuluna başvurabilecek.
 
KADINLAR ASTSUBAY OKULLARINA GİREMEYECEK
 
Kılavuzda Kara Harp Okulu başlığı altında “Başvuru koşulları bayan ve erkek adaylar için aynıdır” ifadesine yer verildi. Deniz ve Hava Kuvvetlerinde ise “Deniz, Hava Harp Okuluna sadece erkek adaylar alınacaktır” denildi. Kara, Deniz ve Hava Astsubay Meslek Yüksekokullarına da kadın adaylar başvuramayacak. Geçen yıl meslek yüksekokullarının tamamında başvuru şartı “aday olmak isteyenler” şeklinde düzenlenirken bu yıl üç okulda da “Kara, Hava, Deniz Astsubay Meslek Yüksekokuluna sadece erkek adaylar başvuru yapabilmektedir” denildi.
 
KAMU ÇALIŞANLARINI İLGİLENDİREN MADDE
 
680 sayılı KHK’nın 83. maddesi kamuda çalışan milyonları ilgilendiriyor. Buna göre kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan (işçiler dahil), Türk ordusunun gönderilmesine karar verilen ülkelerde (Suriye, Irak, Afganistan gibi) geçici olarak görevlendirilebilecek.
 
İlgili kanuna eklenen hüküm şöyle:
 
“Ç) Kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan personel (işçiler dahil), Türkiye Büyük Millet Meclisi kararlarına dayanılarak Türk Silahlı Kuvvetleri personelinin gönderilmesine karar verilen ülkelerde geçici olarak görev yapmak üzere görevlendirilebilir. Bu madde uyarınca görevlendirilen personele, (30.000) gösterge rakamının memur aylıklarına uygulanan katsayı ile çarpımı sonucu bulunacak aylık tutarı geçmemek üzere görev süresince damga vergisi dahil hiçbir vergi ve kesintiye tabi tutulmaksızın tazminat ödenir. Bunlara ayrıca, 6245 sayılı Harcırah Kanunu hükümlerine göre ödenen yol gideri dışında harcırah ödenmez. Görevlendirmeye ilişkin usul ve esaslar, ödenecek tazminatın tutarı ile hangi hallerde kesileceği ve ödemeye ilişkin usul ve esaslar Başbakan onayı ile tespit edilir.”
 
MİLLİ PİYANGO'NUN LİSANS VE DEVİR HAKKI 49 YILLIĞINA VARLIK FONU'NA DEVREDİLİYOR.
 
At Yarışları Hakkında Kanuna eklenen hükümle at yarışları düzenleme, yurt içinde ve yurt dışından müşterek bahis kabul etme hak ve yetkilerine ilişkin lisanslar, 49 yıllığına Türkiye Varlık Fonuna verildi. Yine piyango, Hemen-Kazan, Sayısal Loto, Şans Topu, On Numara ve Süper Loto oyunları ile ilgili mevzuat çerçevesinde izin verilebilecek olan benzer şans oyunlarına ilişkin lisanslar da Varlık Fonuna devredildi.
 
ÜNİFORMA İLE EMİR ZORUNLULUĞU KALKTI
 
KHK'yla emrin üniforma ile verilmesi zorunluluğu kaldırılırken, sivil amirlerin emirlerine de yerine getirilme zorunluluğu getirildi.
 
KHK'yla zırhlı ambulansların Taşıt Kanunu hükümlerinden muaf tutulması sağlandı.
 
KHK'yla subayların sınıflarının tespit edilmesi ve subayların yeniden sınıflandırılmasına ilişkin yetki Genelkurmay Başkanlığı'ndan alınarak Milli Savunma Bakanlığı'na verildi.
 
SUBAY TERFİLERİ GENELKURMAY BAŞKANINDAN BAKANA GEÇTİ
 
Subaylığa ve astsubaylığa nasıp ilgili kuvvet komutanının teklifi ve Genelkurmay Başkanı'nın lüzum göstermesine gerek olmadan, doğrudan Milli Savunma Bakanı'nın onayı ile yapılacak. Asteğmen ve albay rütbeleri arasındaki terfiler ise ilgili kuvvet komutanlığının kurmay başkanlığından alınarak, İçişleri Bakanı ve Milli Savunma Bakanı'na verildi.
 
KUVVET KOMUTANININ ATANMASI GENELKURMAY BAŞKANI'NIN ETKİSİ KALMADI
 
TSK'da general amiral kadrolarının saptanması, kontenjanın dağılımı, general ve amirallerin rütbe beklemeleri, kuvvet komutanlarının görev süresinin uzatılması, yurtdışı izni verilmesi gibi hükümler Genelkurmay Başkanlığı'ndan Milli Savunma Bakanlığı'na verildi.
 
Kuvvet komutanları, Milli Savunma Bakanı, Başbakan ve Cumhurbaşkanı'nın imzasının bulunacağı müşterek kararla atanacak. Mevcut kanunda, kuvvet komutanlarının Genelkurmay Başkanı'nın teklifi, Milli Savunma Bakanı'nın inhası, Başbakanın imzalayacağı ve Cumhurbaşkanı'nın onaylayacağı kararname ile atanması öngörülüyordu. Böylece, kuvvet komutanlarının atanmasında Genelkurmay Başkanı'nın etkisi kalmamış oldu.
 
4 YILDAN SONRA GÖREVE DEVAM ETME KOLAYLAŞTI
 
KHK'yla 4 yıllık orgenerallik süresini doldurmasına karşın, yaş haddini doldurmadığı takdirde göreve devam etmesinde lüzum görülen orgeneral ve oramirallerin sayısının 3'ü bulabileceği hükmü getirildi. Mevcut kanunda bu sayı yalnızca 1'di. Bu işlem Genelkurmay Başkanı'nın teklifine gerek kalmadan yapılabilecek. TSK Personel Kanunu'nda jandarma ve sahil güvenlik teşkilatlarına atıf yapılan hükümler kaldırıldı.
 
İSTİFA ZORLAŞTIRILDI
 
Subay ve astsubayların nasıplarından itibaren 10 yıllık hizmet sürelerini doldurmadan istifa edemeyeceklerine ilişkin hüküm zorlaştırıldı. KHK'yla, 15 yılını doldurmayan subay ve astsubaylar istifa edemeyecek. Yükümlülük süreleri 20 yılı aşamayacak. General ve amirallerin atamalarında Genelkurmay Başkanı'nın teklifi yerine görüşü alınacak.
 
YURDA DÖN ÇAĞRISI
 
* Öte yandan, TCK'da düzenlenen anayasal düzenle ilgili suçlardan hakkında soruşturma ve dava olanların, yurt dışında oldukları savcılıklar öğrendiğinde bir ay içinde bakanlığa bildirilecek. Bakanlık, Resmi Gazete'de yurda dön çağırısı yapacak. 3 Ay içinde dönmeyenlerin vatandaşlığı kaybettirilebilecek.
 
83 DERNEK KAPATILDI
 
* 679 sayılı KHK kapsamında terör örgütlerine ve milli güvenlik kurulunca devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen 83 derneğin faaliyetine son verildi. Derneklerin her türlü mal varlığı, alacak ve hakları Hazine'ye devredildi.
* Bir önceki KHK kapsamında kapatılan 7 derneğin de tekrar açılmasına izin verildi.
* Bir önceki KHK ile kapatılan 11 gazeteye de yineden açılma hakkı getirildi.
* Bir önceki KHK ile görevinden ihraç edilen 10'u polis 277 kamu personeli tekrar görevine iade edildi.
 
TSK'YA İKİ İADE
 
* 679 sayılı KHK ile Türk Silahlı Kuvvetleri'nden daha önce ihraç edilen Tabip Yarbay Ahmet Turan Ilıca ve Hava Sözleşmeli Er Abdurrahman Diker de görevine iade edildi.
 
60 ESKİ EMNİYET MENSUBUNUN RÜTBELERİ ALINDI
 
* Emniyet Genel Müdürlüğü'nden emekliye sevk edilen, kendi isteğiyle emekli olan veya meslekten çıkarılan 60 eski emniyet teşkilatı mensubunun rütbeleri alındı.
 
TABAN PUAN KALDIRILDI
 
* Hakim ve savcılık sınavlarında taban puan kaldırıldı. Belirlenen yüzde içinde yer alanlar mülakata çağrılacak.
 
* İLKOKUL MEZUNLARINA UZMAN ERBAŞ VE ÇAVUŞ OLMA HAKKI TANINDI.
 
* Basın Kanunu uyarınca yayın yasağı ve kısıtlamalara aykırı yayın yapılması halinde kuruluşun programları bir gün durdurulabilecek. Bir yıl içinde ikinci kez tekrarlanma halinde kuruluşun yayını beş güne kadar, ikinci kez tekrarında onbeş güne kadar durdurulmasına, üçüncü kez tekrarında yayın lisansının iptaline karar verilebilecek.
 
YARGITAY'DA YARGILANACAKLAR
 
* 680 sayılı Kanun Hükmünde Kararname uyarınca Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olmakla suçlanan Anayasa Mahkemesi ve Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu üyeleri, Yargıtay'ın ilgili ceza dairesinde yargılanacak.
 
ÖZEL GÜVENLİK DÜZENLEMESİ
 
* KHK'yla Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun'da yapılan değişiklikle, mülki idare amirlerine, kamu güvenliğinin gerektirdiği hallerde özel güvenlik izni verilen yerlerde denetleme yetkisi verildi. KHK'yla kişi korumasında çalışan özel güvenlik görevlilerinin görev alanı; koruduğu kişi ile birlikte olduğnuda ülke geneli olarak tanımlandı. KHK'da özel güvenlik görevlilerinin silah bulunduramayacağı yerlere ilişkin düzenlemede değişikliğe gidilmezken, silah bulundurma yetkisine sahip özel güvenlik görevlilerinin silahlarını görev alanı dışına çıkaramayacakları hükmü KHK'da yeniden yer aldı.
 
POLİSE YAZILI EMİR İLE KAYIP ÇOCUKLAR İÇİN DİNLEME YETKİSİ
 
2559 sayılı Polis Vazife ve Salahiyet Kanununa "Kayıp çocukların araştırılması" başlıklı madde eklendi. Maddeye göre polis, kaybolan çocukların bulunması amacıyla, sulh ceza hâkiminin veya gecikmesinde sakınca bulunan hallerde mülki idare amirinin yazılı veya sonradan yazılı hale getirilmek üzere sözlü emri ile kayıp çocuğa ait veya başkasına ait olmakla birlikte kayıp çocuk tarafından kullanılan her türlü banka hesap hareketlerini talep edebilecek, telekomünikasyon yoluyla iletişimini denetleyebilecek ve sinyal bilgilerini değerlendirebilecek. Tedbir kararı, en çok bir ay için verilecek. Ancak bu süre, bir defaya mahsus olmak üzere bir ay daha uzatılabilecek. Mülki idare amirinin kararı, derhal mahkemenin onayına sunulacak. Mahkeme kararını en geç 24 saat içinde verecek.
 
ADLİ GÖREV KAPSAMINDA İNTERNET ABONELERİNİN KİMLİK BİLGİLERİNE ERİŞEBİLECEK
 
Polisin adli görev ve yetkilerini düzenleyen maddede de ekleme yapıldı. Buna göre polis, sanal ortamda işlenen suçlarda, yetkili Cumhuriyet başsavcılığının tespiti amacıyla, internet abonelerine ait kimlik bilgilerine ulaşmaya, sanal ortamda araştırma yapmaya yetkili olacak. Erişim sağlayıcıları, yer sağlayıcıları ve içerik sağlayıcıları talep edilen bu bilgileri polisin bu suçlarla mücadele için oluşturduğu birimine bildirecek.
 
İNTERNET ABONELERİNE İSTİHBARİ İZLEME YETKİSİ
 
Polise istihbari dinleme ve izleme yetkisi veren kanunun ek 7. maddesine "sanal ortam"da eklendi. Gecikmesinde sakınca bulunan hallerde Emniyet Genel Müdürü veya İstihbarat Daire Başkanı'nın veya bilişim suçlarıyla sınırlı olmak üzere bilişim suçları ile ilgili daire başkanının talimatıyla internet bağlantı adresiyle internet kaynakları arasındaki her türlü veri trafiği ile iletilen veriler, bilişim suçlarıyla ilgili daire başkanlığı görevlilerince izlenebilecek.
 
FETÖ FİRARİLERİNE KÖTÜ HABER: MALLARINA EL KONULACAK
 
CMK'nın kaçağın tanımını düzenleyen madde değiştirildi. Buna göre soruşturma sırasında bulunamayan şüpheliler hakkında usulüne göre ilanen tebliğ yapıldıktan sonra "kaçak" olduklarına karar verilebilecek. Kaçak sanıkların Türkiye'deki her tür mallarına zorlama amaçlı el konulmasını düzenleyen madde de değiştirildi. Maddedeki "kaçak sanığın" ibaresi, "kaçağın" şeklinde değiştirildi. Böylece soruşturma sırasında kaçak sayılan şüphelilerin Türkiye'deki mal varlıklarına da el konulabilecek. Düzenleme, FETÖ soruşturmaları kapsamında firari olan şüpheliler hakkında da uygulanabilecek.
 
VALİ VE KAYMAKAMLAR BULUNDUKLARI İLLERDE YARGILANACAK
 
Vali ve kaymakamların kişisel suçları hakkında soruşturma ve kovuşturma yapma yetkisi, görev yaptıkları yerin bağlı olduğu bölge adliye mahkemesinin bulunduğu yerdeki il Cumhuriyet başsavcılığı ve aynı yer ağır ceza mahkemesine ait olacak. Ağır ceza mahkemesinin görevine giren suçüstü hâllerinde soruşturma genel hükümlere göre yapılacak. Eski düzenlemeye göre vali ve kaymakamlar hakkındaki soruşturma ve kovuşturma bulundukları ile en yakın il Cumhuriyet başsavcısı veya mahkemesi tarafından yapılıyordu.
 
ASKERİ HAKİMLER SİVİL YARGIDA YARGILANACAK
 
Askeri hakimler hakkındaki soruşturma ve kovuşturma yapma yetkisi, askeri hakimin görev yaptığı yerin bağlı olduğu bölge adliye mahkemesinin bulunduğu yerdeki il Cumhuriyet başsavcılığı ile aynı yer ağır ceza mahkemesi tarafından yapılacak

Ek Bilgi

  • Facebook Yorum:
    Share on Myspace
Okunma 14920 defa Son Düzenlenme Cuma, 27 Mart 2020 16:10

You have no rights to post comments

Yandex.Metrica | ©Emekli Asubaylar