All for Joomla All for Webmasters
Pazartesi, 24 Ekim 2016 20:56

Türkiye bu 48 maddeyi tartışacak

Öğeyi Oyla
(0 oy)
Adalet Bakanlığı’nın hazırladığı, Ceza Muhakemesi Kanunu ile bazı kanunlarda değişiklik öngören tasarı Meclis Başkanlığı’na sunuldu.
 
Sunulan tasarıya göre terör ve darbeye teşebbüs suçlarından tutuklanan askerler, askeri cezaevi yerine, Adalet Bakanlığına bağlı cezaevlerine konulacak. Kaçaklara ilişkin hükümlerin soruşturma aşamasında da uygulanabilmesi getiriliyor, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar bakımından da kaçaklara ilişkin hükümler uygulanabilecek.
 
Terör ve darbeye teşebbüs suçlarından yakalanan asker kişiler, adlî kolluk görevlilerine teslim edilecek ve emniyetin nezarethanelerinde kalacak. Dolandırıcılık, uyuşturucu satan ve temin edenler ile kumarhane işleten ve oynatanlara ilişkin cezalar artırılıyor.
 
CMK ve TCK’da değişiklik öngören 48 maddelik tasarı Türkiye Büyük Millet Meclis’i Başkanlığı’na sunuldu.
 
15 Temmuz askeri darbe girişiminden sonra hazırlanan tasarı ile; askeri mevzuatta pek çok yeni değişiklik öngörülüyor. Buna göre terör ve darbeye teşebbüs suçlarından tutuklanan askerler, askeri cezaevi yerine, Adalet Bakanlığına bağlı cezaevlerine konulacak. Terör ve darbeye teşebbüs suçlarından yakalanan asker kişiler, adlî kolluk görevlilerine teslim edilecek ve emniyetin nezarethanelerinde kalacak.
 
TÜRK CEZA KANUNUNDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER
 
Tasarı ile daha önce cocuğun cinsel istismarı suçuyla ilgili olarak Anayasa Mahkemesince iptal edilen hükümler yeniden düzenleniyor. Mağdurun yaşına göre kademeli cezalar geliyor. Buna göre; mağdurun 12 yaşından küçük olması durumunda; “Sarkıntılık suçunun alt sınırı 3 yıldan 5 yıla, Tasaddi suçunun alt sınırı 8 yıldan 10 yıla, Nitelikli cinsel istismar suçunun altı sınırı 16 yıldan 18 yıla, çıkarılıyor.”
 
 
DOLANDIRICILIK SUÇLARI
 
Dolandırıcılık suçları ile ilgili cezalar da artırılıyor. Buna göre; Dolandırıcılık suçunun basit halinin cezasının alt sınırı 1 yıldan 2 yıla, nitelikli halinin cezasının alt sınırı 2 yıldan 3 yıla çıkarılıyor. Nitelikli dolandırıcılık suçunda 5271 sayılı CMK nın 135 ve 140. maddelerinde yer alan koruma tedbirleri uygulanabilecek.
 
Dolandırıcılık suçunun failinin kendisini;Polis, hâkim, savcı, Banka, sigorta ya da kredi kurumlarının çalışanı olarak tanıtması ve bu kurum ve kuruluşlarla ilişkili olduğunu söylemesi halinde, en az 4 yıl hapis cezası verilecek.
 
Tasarı ile; patlayıcı maddelerin yapımında kullanılan malzemelerin izinsiz olarak bulundurulması veya kabul edilmesi de suç olarak düzenleniyor ve suçun cezasının alt sınırı 3 yıldan 4 yıla çıkarılıyor. Ayrıca, suçun örgüt faaliyeti kapsamında işlenmesi halinde yarı oranı yerine bir kat artırım yapılması öngörülüyor.
 
Trafik güvenliğini tehlikeye sokma suçunun cezasının alt sınırı 1 aydan 3 aya çıkarılıyor. Fuhşun reklamını yapmak amacıyla hazırlanmış görüntü, yazı ve sözleri içeren ürünleri verme, dağıtma veya yayma eylemleri de TCK nın 227 nci maddesi kapsamında suç olarak düzenleniyor. Tasarı ile kumar oynanması için yer ve imkan sağlama suçunun cezası artırılarak, suç olarak öngörülen cezanın alt sınırının 1 aydan 1 yıla, üst sınırı ise 1 yıldan 3 yıla çıkarılması öngörülüyor. adli para cezasının alt sınırı 5 gün yerine 200 gün olarak belirleniyor.
 
Ceza infaz kurumlarına veya tutukevlerine firarı kolaylaştırıcı her türlü alet ve malzemeyi, her türlü saldırı ve savunma araçları ile yangın çıkarmaya yarayan malzemeyi, alkol içeren her türlü içeceği, kumar oynanmasına olanak sağlayan eşya ve malzemeyi, yeşil reçeteye tabi ilaçları, mahkemelerce yasaklanmış veya suç örgütlerini temsil eden yayın, afiş, pankart, resim, sembol, işaret, doküman ve benzeri malzemeler ile örgütsel haberleşme araçlarını, ses ve görüntü almaya yarayan araçları, sokan, buralarda bulunduran veya kullanan kişi 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılacak.
 
Düzenleme uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanan kişilerin tedavi olmak istemeleri halinde, kamu görevlileri ile sağlık mesleği mensuplarının bunu soruşturma makamlarına bildirme yükümlülüğünü kaldırıyor ve bu görevliler bakımından suçu bildirmeme suçunun oluşmamasını sağlıyor.
 
CEZA MUHAKEMESİ KANUNUNDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER
 
Tasarıya göre duruşmalar il sınırları içinde başka bir yerde yapılabilecek.
 
Vücut dokunulmazlığına karşı işlenen suçlarda tutuklama yasağı uygulanmayacak.
 
Örgüt faaliyeti kapsamında işlenen suçlardan dolayı tutuklu olanların tahliye talepleri 3 gün yerine 15 gün içinde değerlendirilmeye alınacak.
 
Azami tutukluluk süreleri dolmuş şüpheli veya sanıkların adli kontrol yükümlülüklerini ihlal etmeleri halinde tutuklanabilmeleri sağlanacak.
 
Taşınmazlara, hak ve alacaklara elkoyma tedbiri, organ veya doku ticareti ve tefecilik suçlarında da uygulanabilecek. Bu tedbire sulh ceza hâkimliği tarafından karar verilecek.
 
İletişimin tespiti, dinlenmesi ve kayda alınması tedbiri de tasarı ile organ veya doku ticareti, nitelikli dolandırıcılık ve tefecilik suçlarında da uygulanabilecek. Bu tedbire sulh ceza hâkimliği tarafından karar verilecek. HTS raporları ise acele hallerde Cumhuriyet savcısı tarafından da alınabilecek.
 
GİZLİ SORUŞTURMACI
 
Tasarı ile gizli soruşturmacı görevlendirilmesi tedbiri bireysel işlenen uyuşturucu madde ticareti suçunda da uygulanabilecek ve bu tedbire sulh ceza hâkimliği tarafından karar verilecek.
 
Tasarı ile; teknik araçlarla izleme tedbiri organ veya doku ticareti, nitelikli dolandırıcılık ve tefecilik suçlarında da uygulanabilecek. Bu tedbire sulh ceza hâkimliği tarafından karar verilecek. Ayrıca, gecikmesinde sakınca bulunan hallerde Cumhuriyet savcısı tarafından da karar verilebilecek.
 
Duruşmanın başlangıcında iddianamenin okunması yerine isnada konu eylemlerin, delillerin ve hukuki nitelendirmenin anlatılmasıyla yetinilecek. Kaçaklara ilişkin hükümler soruşturma aşamasında da uygulanabilecek. Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar bakımından da kaçaklara ilişkin hükümler uygulanabilecek.
 
Yargıtay bozma kararları üzerine mahkemelerce verilen direnme kararlarının Yargıtay Ceza ve Hukuk Genel Kurulları yerine ilgili daireye gitmesi sağlanacak.
 
CEZADA ALTERNATİF UYUŞMAZLIK ÇÖZÜM YOLLARININ GELİŞTİRİLMESİ
 
Tasarı ile ayrıca şu düzenlemeler öngörülüyor:
 
Önödemenin kapsamı genişletilmekte ve uygulanabilen suçların sınırı “3 ay”dan, “1 yıl”a çıkarılıyor. Ayrıca trafik güvenliğini tehlikeye sokmak suçu da önödeme kapsamına alınıyor. Önödeme hesaplanırken bir gün karşılığı 20 TL yerine 30 TL ile çarpılacak. Maddede yapılması öngörülen bir diğer değişiklik de önödemeyle sonuçlanan dosyaların mahsus bir sicile kaydedilmesi ve 5 yıl içinde tekrarı halinde ödenecek miktarın yarı oranında artırılıyor. Böylelikle önödeme kapsamında olan suçların tekrar işlenmesinin önlenmesi amaçlanıyor. Uzlaşma kapsamındaki suçlar genişletilmekte ve etkin pişmanlık hükümlerinin uygulandığı suçlar da kapsama alınıyor. Ayrıca, uzlaşmanın uygulanacağı suçlar arasına tehdit, hırsızlık ve dolandırıcılık suçları da ekleniyor. Suça sürüklenen çocuklar için lehe düzenleme getirilerek, üst sınırı 3 yılı geçmeyen hapis veya adlî para cezasını gerektiren suçlarda uzlaştırılma girişiminde bulunulacağı öngörülüyor. Yargıtayda bulunan dosyalarda, uzlaştırma kapsamının genişlediğinden bahisle bozma kararı verilemeyecek. Maddeyle ayrıca uzlaştırma büroları kuruluyor ve uzlaştırmacıların nitelikleri, seçimi, eğitimi, denetimi kontrol altına alınıyor.
 
İNFAZ KANUNUNDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER
 
İnfaz Kanunu’nda yapılan değişiklik ile; yüksek güvenlikli ceza infaz kurumlarında kalan tutuklu ve hükümlüler hakkında düzenlenen tutanaklara görevlilerin açık kimliği yerine sicili yazılacak. Ayrıca bu görevlilere yapılacak tebligatlar iş yeri adresine yapılacak.
 
ADLİ SİCİL KANUNUNDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER
 
Adli Sicil Kanunu’nda yapılan değişiklik ile; Adli Sicil Kanunun 4. maddesinde yapılan değişiklikle akıl hastalığı nedeniyle hükmedilen güvenlik tedbirine ilişkin bilgilerin adli sicile kaydı ve 12'nci maddesinde yapılan düzenlemeyle bu kayıtların silinmesi düzenleniyor.
 
Adli Sicil Kanununun 6 ncı maddesinde yapılan değişiklikle, Türk vatandaşları hakkında yabancı ülke mahkemeleri tarafından verilerek kesinleşmiş ve Türk kanunlarına göre suç sayılan fiillerden dolayı ceza veya güvenlik tedbirlerine ilişkin mahkûmiyet kararlarının adlî sicilde bunlara mahsus bir sisteme kaydedilmesi öngörülüyor.
 
HUKUK DAVALARINDA PARASAL SINIRLARIN ARTIRILMASI AMACIYLA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER
 
Hukuk Muhakemeleri Kanununda düzenlenen, istinaf kanun yoluna başvuru sınırı 1.500.TL’den 5.000.TL’ye; temyiz kanun yoluna başvuru sınırı 25.000.TL’den 50.000.TL’ye çıkarılıyor. Ancak, hukuk mahkemeleri tarafından manevi tazminat davalarında verilen kararlara karşı, değerine bakılmaksızın istinaf kanun yoluna başvurulabilecek. İcra ve İflas Kanununda, istinaf kanun yoluna başvuru sınırı 1.000.TL’den 5.000.TL’ye; temyiz kanun yoluna başvuru sınırı 10.000.TL’den 50.000.TL’ye çıkarılıyor. İş Mahkemeleri Kanununda, İstinaf kanun yoluna başvuru sınırı 1.000.TL’den 5.000.TL’ye; temyiz kanun yoluna başvuru sınırı 5.000.TL’den 50.000.TL’ye çıkarılıyor. Parasal sınırlar her yıl yeniden değerleme oranında artırılacak.

Ek Bilgi

  • Facebook Yorum:
    Share on Myspace
Okunma 20733 defa

You have no rights to post comments