All for Joomla All for Webmasters
 • DELEGE OYUNLARINA DİKKAT! HATA MI, KASIT MI?

  DELEGE OYUNLARINA DİKKAT! HATA MI, KASIT MI?

 • ASTSUBAY KAMUOYUNA DUYURU

  ASTSUBAY KAMUOYUNA DUYURU

 • Aylık olarak verilen 100.00 TL.yi alıyor musunuz?

  Aylık olarak verilen 100.00 TL.yi alıyor musunuz?

 • Assubay intibaklarında, güzel bir yürütmeyi durdurma kararı

  Assubay intibaklarında, güzel bir yürütmeyi durdurma kararı

 • TAZMİNATLARI ALABİLMEK İÇİN ÖNCE İSTEMEYİ ÖĞRENMEK GEREKİR!

  TAZMİNATLARI ALABİLMEK İÇİN ÖNCE İSTEMEYİ ÖĞRENMEK GEREKİR!

 • 2000'li Assubayların emeklilik kıskacını çözen mahkeme kararı

  2000'li Assubayların emeklilik kıskacını çözen mahkeme kararı

 • TBMM GÜNDEMİNDEKİ KANUN TEKLİFİ VE TEMAD’IN BAKIŞI ÜZERİNE DEĞERLENDİRME

  TBMM GÜNDEMİNDEKİ KANUN TEKLİFİ VE TEMAD’IN BAKIŞI ÜZERİNE DEĞERLENDİRME

 • Mesleki bir hikaye

  Mesleki bir hikaye

 • OYAK, TEMAD, TESUD Görüşmeleri üzerine bir görüş

  OYAK, TEMAD, TESUD Görüşmeleri üzerine bir görüş

 • AH ŞU DEVRİMLER

  AH ŞU DEVRİMLER

 • DURUMUN ÖZETİ

  DURUMUN ÖZETİ

 • TEMAD’da Cadı Avı Devam Ediyor

  TEMAD’da Cadı Avı Devam Ediyor

 • Yalnızlık Duygusu

  Yalnızlık Duygusu

 • SİTEMİZİN BEŞİNCİ YAŞINDA YENİDEN TEMAD DİYORUZ

  SİTEMİZİN BEŞİNCİ YAŞINDA YENİDEN TEMAD DİYORUZ

 • TEMAD'da Kurumsal Kimlik ve Güçlü STK Anlayışı

  TEMAD'da Kurumsal Kimlik ve Güçlü STK Anlayışı

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
Salı, 04 Ağustos 2015 18:10

TSK’nın “ ÖTEKİ”leri ASTSUBAY’lar…(4)

Öğeyi Oyla
(3 oy)

 E. Dz. Asb. Mustafa Kalabalık'ın hazırlayarak KOCAELİ Gazetesinde 2013 Yılı Mayıs Ayında yayınlamış  olduğu 14 Bölümlük "TSK’nın “ ÖTEKİ”leri, ASTSUBAY’lar…" Başlıklı Dizi-Yazımızın bu  bölümünde sizlere “Astsubay’lar Ne İstiyor?  “Ne hak ediyorlar..? Ne hak etmiyorlar..?" konusunu anlatacağız.


İşte en zor konu bu diyor Ali Rıza Ünver astsubay... 

O kadar birikmiş, ötelenmiş ki sorunlar, insan nereden başlayacağına şaşırıyor diyor... 

Dünya küçüldü köy oldu ama ne yazık ki astsubayların sorunları her gelen yeni komutan ve verdiği direktiflerle çığ olarak büyümeye devam etti.

Her bir muhtıra, her bir ihtilal, astsubayların haklarından hak aldı…

Astsubaylar eşitlik değil adalet istiyorlar!

Haksızlıklara basit bir örnek; Sağlık bakanlığı hastaneye gidiş ve muayenede devrim yaptı ama TSK bağlısı GATA buna ayak uydurma altında yeni poliklinikler kurdu. A Polikliniği paşalara, B Polikliniği üstsubay (binbaşı-yarbay ve albay)'lara, diğerlerine ise normal poliklinikte muayene olma değişikliğine(!) gitti…

Dolayısıyla astsubaylar hangi rütbeye gelirse gelsin, hep normal poliklinikte muayene oluyorlar. Diyeceksiniz ki,  şu poliklinikte, bu poliklinikte, yapılması o kadar önemli değil önemli olan muayene. Ama öğle değil! Normal poliklinikte vizite yapan doktorlar genellikle pratisyen veya asistan, yani yeni çıkmış doktorlar oluyor. Yani bizler eğitim ve tecrübe malzemesi olarak kullanılıyoruz…

Oysa A ve B polikliniklerinde çalışanlar doçent, profesör ve hepsi aynı çatı altıda hizmet veriyor. Kan, tahlil, film, mr, ultrasyon… Bir de paşalara ve ailelerine bu hizmetleri beklerlerken, çay, kahve, içecek, kek, pasta ikramı hizmete dahil... afiyet olsun!

Konuyu ele almadan önce sunu açıklıkla belirtelim. TSK belli bir hiyerarşiden oluşur. Bu olmazsa kaos olur. Subaylara verilen hak ve onların sahip oldukları ile bizlerinki aynı olmayabilir ama bu derecede adaletsiz olamaz. Bu eşitsizlikler ve hak kayıpları 1980’den beri işliyor ve gittikçe de artıyor. Yani, astsubaylar eşitlik değil adalet istiyor…

Görev Tazminatlarının Kendilerine de Verilmesini İstiyorlar!

Astsubayın subayın yardımcısı olduğunu belirtmiştik. Ama iş subayın yerine yapılsa da yardımcıya ek bir tazminat yok! Halen "Görev Tazminatı"; yarbay ve daha üst rütbedeki personele ve emeklilerine verilmektedir. Bu tazminattan 20 yıllık Kıdemli Başçavuş olsalar da, astsubaylar yararlanamıyor. Emekli olduklarında da maaşlarında %50 hak kaybına uğruyorlar..

Görev Tazminatı çalışmalarını üst subaylar yaptıkları için yapılan her teklifte kendilerine ve binbaşı rütbesini de teklif ettiklerinden maliye bakanlığı teklifi reddediyor. Aslında subaylar için pek değişen bir şey yok, nihayetinde onların hepsi yarbay olacak ve o tazminatı elbet alacak! Yine her çalışmada olduğu gibi kendileri de nasiplenmek istiyor “muş” gibi yapıyorlar ve kaybeden yine astsubaylar oluyor.

Yarbay ve Albayların Aldıkları Görev Tazminatını İstiyorlar!

‘Silahlı Kuvvetler Tazminatı’ bütün personele verilir. Bunun dışında general ve amirallere ‘Temsil Tazminatı’, daha alt rütbedekilere ‘Görev Tazminatı’ ödenir. Bu tazminatlar emekli yarbay ve albaylara da ödenmeye devam etmektedir. Bazı konumlarda 3 tazminat da aynı kişide birleşebilir. Örneğin; alay komutanı olan bir albay, hem ‘Komutanlık Tazminatı’, hem ‘Görev Tazminatı’, hem de ‘Silahlı Kuvvetler Tazminatı’ alır.

Astsubayları ve emeklilerini ilgilendiren, ‘Görev Tazminatı’dır. Çünkü, astsubaylara ve dolayısıyla emeklilerine bu tazminat ödenmemektedir. “Görev Tazminatı, Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile getirildi ve hangi kesimlere ne zaman, nasıl uygulanacağının tespiti Bakanlar Kurulu’na bırakıldı." KHK, 5 yılını doldurmuş bütün devlet memurlarını kapsamasına rağmen, bugüne kadar sadece astsubaylarla binbaşı ve kıdemli binbaşılara uygulanmıyor. Binbaşıları çok etkilemiyor. Çünkü, onlar nasıl olsa 1-2 yıl sonra yarbaylığa, albaylığa yükselecekleri için bu tazminatı elbette ki alabilecekler. Olan yine astsubaylara oluyor ve kaybediyor...

İntibak Yasasının Subaylar gibi Astsubaylar İçin de Çıkarılması

TSK’da lise mezunu olup emekli olan subaylar mevcut. Harp Okulları önceleri 1 (bir) yıllık eğitim süresiyle subay çıkıyorken, daha sonra Harp Okulları 2 (iki) yıla, sonra 3 (üç) yıla ve son olarak da 4 (dört) yıla çıkartıldı. (Her ihtilal sonrası)… Görevdeki ve emekli olan tüm subayların intibakları da yeni duruma göre hemen düzeltildi. 

Ama Astsubay okulları da Yüksek Okul seviyesine çıkartılmış olmasına, hatta kendi nam ve hesaplarına Lisans, Yüksek Lisans, Doktora vb eğitimlerle eğitim seviyelerinin yükselmesine rağmen, astsubayların intibakları konusunda hala nedense sonuç alınamadı ve kaybeden yine astsubaylar olmaya devam ediyor…

Silahlı Kuvvetler Tazminatının Emeklilikte de Yansıtılması

TSK Hizmet Tazminatı hiçbir statü için emekli maaşlarının hesaplanmasında dikkate alınmıyor. Subay emeklilerine ödenen tazminatlardan herhangi bir vergi kesintisi olmuyor. Maliye bakanlığı subay emeklilerine verilen tazminatlardan vergi kesse ve kestiği vergiyi astsubay emeklilerine verse en azından bu sorun da ortadan kalkar…

Askeri yargı

Üniversite bitirerek, astsubaylıktan subaylığa geçildiğinde kanun gereği Muharip Sınıflara değil de yardımcı sınıflara geçirilir. Askeri Hakim, Savcı da bu sınıflardandır. Yine kanun gereği astsubay, Hukuk Fakültesini 1'inci dahi bitirse, diğer tüm şartları sağlasa da Askeri Hakim- Savcı olamaz.. Astsubayın emrindeki sivil memur/işçi bu şartları sağlarsa, -hiyerarşik düzeni bozacağı düşünülmez- Askeri Hakim - Savcı olur, astsubay asla… ve kaybeden yine astsubay oluyor…

Güneydoğu başta olmak üzere tüm karakol ve sınır birliklerinin subay kadrolarına astsubaylar görevlendiriliyor. Sıkıntılı ve zor görevlere subay gönderilmiyor veya subay gitmiyor. Ama sahillerdeki görevlere her nedense subay atanacak personel bulunuyor. Gidilen bu zor görevlerdeki personele görev yeri tazminatını astsubay olunca verilmiyor, Antalya’da görev yapan albayıma veriliyor.. ve kaybeden yine astsubay oluyor…

OYAK

OYAK iştiraklerinde ve kuruluşlarında  paşalara ve subaylar ile onların yakınlarına şimdiye kadar öncelik tanınmıştır. OYAK bile bu konuda net açıklama yapamamaktadır. Emekli paşalar  OYAK ve iştiraklerinde belli rotasyonlar ile yönetim kurullarında görev yapıyor. Yani emekli olduklarında bile atamalar devam ediyor, ancak OYAK’ın %70 üye sayısını ve sermaye sahibini oluşturan astsubaylar OYAK ve şirketlerinden nemalandırılmıyor.. kaybeden yine astsubay oluyor…

Lojmanlar

Lojman dağılımında tüm kamu konutları, tahsisli ve puana dayalı olarak lojman dağıtımlarını yapar. Her nedense TSK’ da, önce subay – astsubay - sivil memur/uzman erbaşlara, TSK içindeki sayısal oranları ve yüzdeleri göz ardı edilerek, lojman sayılarını yüzdelik oranında adaletsizce paylaştırır!.. Bu paylaşımda da bölgelerdeki personel sayısına göre değil lojman sayısına göre ayarlanır ve kaybeden yine astsubay olur…

Orduevleri ve Askeri Kamplar

Personelinin moral motivasyonu için açılan orduevleri ve kampların dağıtımı da, personel sayılarına göre yapılması gerekmesine rağmen, ne yazık ki TSK’da yine tam tersi bir durum mevcuttur. Odaları veya dönemleri boş olarak geçiren orduevleri ve kamplar yedekte bekleyen astsubaylara tahsis edileceğine, tesislerin zarar etmesi pahasına hem boş tutulur, hem de yararlanamayan astsubayların motivasyonları bozulur… Sebep? subay ve astsubay aynı yerde kalamaz, yiyemez oturamaz...  

Rütbe Bekleme Süreleri

Rütbe bekleme sürelerindeki eşitsizliklerde son nokta.. 2008 yılında TSK bünyesinde yapılan çalışma ile subay ve astsubayların rütbe bekleme süreleri ele alındı. Amaç kısa sürede personel “Albay” ve “Kıdemli Başçavuş” oluyor ve bu sebeple yığılmalara sebep veriliyor! Sonuç ne oldu peki! Subayların hizmet süresi 2 yıl daha da düştü. Astsubayları ise hizmet süresi ise 9 yıl arttı. Yine çalışma subaya yaradı ve kaybeden yine astsubay oldu.

Atamalar

Atamalarda her astsubayın torpili bir subaydır. Yani astsubayı’da subay tayin eder. Neye göre belli değidir! 'İhtiyaç' adı altında astsubayın özelliklerine bakmadan atama yapılır. Oysa subay istediği yere gider. Kadrosu yoksa açılır ve atanır ve bu vasıflara uymadı komutanlıklardaki ARGE altına atanır. Astsubay ise atanan yere gider. Eğer gitmez, ya da mahkemeye verirse ihtiyaç sebebiyle yüksek ihtimalle kaybeder ve mobing devreye girer ve kaybeden yine astsubay olur…

Her subay rütbesine göre hangi göreve ne zaman gideceğini bilir. Ama astsubay ilk görev yerine 28

yıl sonra tekrar atanabilir ve atanır da.. Yılların tecrübesi, geçmişi yok sayılır, aldığı eğitimlerin, tecrübelerin, yıllarının kariyerine herhangi bir katkısı yoktur ve 28 yıl önceki aynı göreve döndürülür. Yani elde var sıfır. Ve kaybeden yine astsubay olur… (TSK ve ülkemizin işgücü, zihin kayıpları hesap edilmez)

Komutan Baskısı

Her kurumun kendine has esprisi vardır. Silahlı kuvvetlerde kural espri şudur... Md.1; Üst daima haklıdır. Md.2. Üstün haksız olduğu yerde 1 nci madde geçerlidir. Yani komutan ne söylese haklıdır. Verdiği emirler mutlak itaat gerekir. Tabi ki sorgularsan kıldan tüyden başka sebeplerle ceza alır ve kaybedersin. Gözünün üstünde kaşın var!, ayakkabıların boyasız!, sakal tıraşın iyi değil!, verimli çalışmıyorsun! gibi gibi…  

Emeklilerine Sicil Affı

Bu niye önemlidir. Çünkü, sicil hep bir tehdit ve yaptırım aracıdır subay için. Sicili subay verir ve çoğu zaman tehdit olarak gösterilir.. Çok astsubay bundan zarar görmüştür. Terfi edemez ve gelecekteki maaşları bile etkilenir. Emekli personelin çoğu, sicilden dolayı  1. dereceye çıkamadığı için hak kaybına neden olmuş ve kaybetmiştir. Tabi eşi ve çocukları da…

Bu yüzden son yirmi yılda astsubaylar kendi nam ve hesaplarına lisans, yüksek lisans, hatta doktora eğitimlerini,-her türlü engelleme çabalarına rağmen-hedef olarak belirlemişlerdir kendilerine. Adaletin geçte olsa elbet bir gün yerini bulacağını, (sadece kendilerine hak görenlere rağmen) verilmeyenlerin onlara da verileceğine yürekten inanırlar…

İşte bu inanç, sadece kendilerine değil, ülkemizde yaşanan değişim ve gelişim süreciyle birlikte, özellikle de son zamanlarda Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği (TEMAD) ve Pes Diyen Astsubaylar adı altında sosyal medyada hak aramaya başlamaları da sadece bir başlangıçtır. Her türlü baskı, tehdit, dışlamaya rağmen, sorunlar dile getirilecek, verilmeyen haklar istenecektir..

Çünkü bizde anladık! 

'HAK VERİLMEZ ALINIR'…

Bir sonraki yazımda sizlerle “Spor Adamı Astsubay’lar gözüyle sorunlar!” konusunda düşüncelerimi paylaşacağım.

kalabalik1Mustafa KALABALIK

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

www.otekisiyaset.com

www.mustafakalabalik.com

 

Ek Bilgi

 • Facebook Yorum:
  Share on Myspace
Okunma 8670 defa

Yorumlar   

0 #2 Kandil 22-04-2016 01:24
Assb rutbe beklemë süreleri ile ilgili bir çalışma yapılmalı bu şekilde büyük mağduriyet yaşanmaktadır bu durum bizleri mesleğimzden soğutmaktadr.
0 #1 Ragip Tenim 05-08-2015 15:21
Sorunlar ancak bu kadar güncel,net,abartısız,gerçekçi ve güzel ifade edilebilir.Örnek olarak kullanılabilecek kaliteye sahip.Kutlarım.

You have no rights to post comments