All for Joomla All for Webmasters
HUKUK KÖŞESİ

Yanıtlanmasını istediklerinizi iletin, alanında uzman hukukçular sorunuzu yanıtlasın....

( HAVA EMEKLİ ASTSUBAY A.E. ABİMİZ İÇİN 30 YIL + SINIF OKULU SÜRESİ EMSAL KARARI ) Sayın abimiz 2015 Aralık ayında büromuza başvurmuş; 30 yıldan…
Trabzon İdare Mahkemesi, ihraç edilen bir öğretmenin açtığı davada, ihraç işleminin 672 sayılı KHK ile yapıldığı, ,  KHK’da “ekli listede yer alan kişiler kamu görevinden, başka…
Bilindiği gibi zorunlu atamaya tabi personel (sb. asb. Uzman çvş. polis, hakim ve savcı vb.) eşlerinden memur olarak çalışanlar normal şartlarda eşine tabi olarak tayin…
DANIŞTAY'DAN ALINAN EMSAL ONAMA KARARI:  Büro olarak en baştan beri inanarak açtığımız ve neticelendirdiğimiz "MEMURLARA 30 YILDAN FAZLA HİZMETE DE İKRAMİYE ÖDENMESİ" davalarından daha önce…
5434 Sayılı Emekli Sandığı Kanununun Ek- 81 inci maddesi gereğince diğer bazı meslek gruplarından emekli olanlarla birlikte 2014 yılından beri emekli assubaylara da verilen ve…
Bilindiği gibi 6663 Sayılı Yasa ile değiştirilen 5510 sayılı yasanın ilgili maddeleri gereğince kendi adına çalışan emeklilerden Sosyal Güvenlik Destek Primi kesilmesi uygulamasına son verildi. …
TANKÇI EMEKLİ ASTSUBAY MEHMET ABİMİZ İÇİN ALINMIŞ KENDİNE ÖZGÜ EMSAL BİR SINIF OKULU KARARI Bu emsal kararda daha önceki kararlarımızda olmayan iki yeni hususa dikkatinizi…
(KAZA-İ RÜŞT KARARI OLMADAN ÇALIŞMAKTA OLAN MUVAZZAF BİR ASTSUBAY İÇİN ALINMIŞ EMSAL KARAR) Ankara 4. İdare Mahkemesinin 09/06/2016 tarihli ve 2016/2071 sayılı taze bu emsal…
5434 Sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu Ek Madde 81- (Ek: 21/3/2006-5473/9 md.) de belirtilen "Millî İstihbarat Hizmetleri ve Emniyet Hizmetleri Sınıfına dâhil kadrolar ve…
Ankara 18. İdare Mahkemesinin 23/05/2016 tarihli ve 2016 /1542 sayılı en son kararıyla SGK' nın hukuksuz işleminin İPTAL'ine karar verilmiştir. Bu karar neticesinde; davacının emeklilik…
Page 4 of 10