All for Joomla All for Webmasters
Perşembe, 07 Aralık 2017 20:48

Mahkemeye cevap vermemekte ısrar eden SGK'ya tokat gibi ARA KARAR

Öğeyi Oyla
(7 oy)
 
T.C.
ANKARA
2. İDARE MAHKEMESİ
ESAS NO : 2017/....8 

ARA KARAR I

Davacı .........vekili AV. MEHMET ALİ ARSLAN tarafından Astsubay Sınıf Okulu'nda geçen 18 yaş altındaki sürelerin fiili hizmetten sayılması talebiyle Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı'na yapılan başvurunun reddine dair 08.03.2017 tarih ve 7....009 sayılı işlemin iptaliyle birlikte işlem nedeniyle emekli maaşında oluşan farkların tazminine ilişkin şimdilik 400,00-TL'nin idareye başvuru tarihinden itibaren ödenmesine karar verilmesi istemiyle SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI'na karşı açılan davada gereği düşünüldü:

Mahkememizin 14.11.2017 tarihli ara kararının tebliğ edildiği, ancak ara karar gereğinin yerine getirilmediği anlaşılmakta olup, dava konusu uyuşmazlığın esasının çözüme kavuşturulabilmesi için gerekli olduğudan, söz konusu bilgi ve belgelerin gerektiğinde ilgili kurumlardan/birimlerden istenilerek gönderilmesi gerektiğinden,

DAVALI İDAREDEN(İKİNCİ KEZ);

-Davacının 18 yaş altında Astsubay Sınıf Okulu'nda geçen sürelerin fiili hizmetten sayılması durumunda, oluşacak emekli maaş farklarının idareye başvuru tarihinden(17.01.2017) itibaren, her bir aya ilişkin oluşan emekli maaş farkının dava tarihi olan 16.03.2017 tarihine kadar hesaplanarak tablo halinde gönderilmesinin istenilmesine,
2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 20.maddesi hükmü uyarınca ara kararı gereğinin yerine getirilmesi için bu kararın tebliğinden itibaren (7) gün süre verilmesine, belirlenen süre içerisinde karar gereğinin eksiksiz olarak yerine getirilmesinin zorunluğu olduğu aksi takdirde dosyadaki bilgi ve belgelere göre karar verileceği ve ilgililer hakkında gerekli adli işlemlerin yürütülmesi için Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde suç duyurusunda bulunulacağının davalı idareye tebliğine, 06/12/2017 tarihinde karar verildi.
.....
.....194

Ek Bilgi

  • Facebook Yorum:
    Share on Myspace
Okunma 5144 defa Son Düzenlenme Perşembe, 07 Aralık 2017 21:02

Yorum ekle


Güvenlik kodu
Yenile