All for Joomla All for Webmasters
Çarşamba, 24 Şubat 2016 23:29

Hukukçu Gözüyle 30 Yıl konusundaki son Danıştay kararı ne anlama geliyor?

Öğeyi Oyla
(5 oy)
Bilindiği gibi 07.01.2015 tarihinde resmi gazetede yayınlanan 5434 sayılı kanunun 89. Maddesinin “30 yıldan fazla hizmetler için emekli ikramiyesi ödenmez” mealindeki fıkrasının Anayasa Mahkemesince iptal edilerek hukuk dünyasından çıkarılmasından sonra, birçok memur ve özellikle asker-polis emeklisi daha önce almaktan mahrum kaldıkları ikramiyelerini almak için SGK’ ya başvurmuş ve istemleri ret edilince de idari mahkemelerde dava açmışlardı.

 

Ancak SGK avukatları, bu davalardan 30.000 TL. kadar olan ikramiye alacakları için tek hakim tarafından verilen olumlu kararlara bölge İdare mahkemelerinde, 30.000 TL. üzerindeki ikramiyeler için verilen kararlara ise Danıştay 11. Dairesinde temyiz incelemesi yapılmak üzere itirazlarda bulunmuşlardı.

 

Bu itirazlardan tedirgin olan birçok meslektaşımız ise, kazandığımız davayı Danıştay’da kaybedersek “aldığımız ikramiyeyi” geriye ödemek durumunda kalırız çekincesiyle dava açmaktan imtina etmişlerdi.

 

Ancak durumun farkına varan ve bu konuda yetkili daire olan Danıştay 11. Dairesi 17/02/2016 günü Esas No: 2016/223 ve Karar No: 2016/583 sayılı kararıyla SGK’nın bu konudaki itirazını ret ederek isabetli bir şekilde karar veren Ankara 12. İdare Mahkemesinin kararını emsal bir şekilde ve beklenmedik bir kısa sürede ONADI.
 
 
(Sözkonusu kararı okumak için TIKLAYINIZ) 

 danistay karar

Gerekçesinde ise SGK’ nın sığındığı Anayasa 153. Maddeye “Anayasa'nın 153. maddesinde yer alan, Anayasa Mahkemesince verilen iptal kararlarının geriye yürümeyeceği kuralı, iptal edilen hükümlere göre kazanılmış olan, doğumu anında hukuka uygun olarak tamamlanmış ve böylece kişiye özgü, lehe sonuçlar doğurmuş, daha sonra mevzuat değişikliği veya işlemin geri alınması gibi nedenlere rağmen, hukuk düzenince korunması gereken haklara yönelik olup, Anayasa'ya aykırı bulunarak iptal edilmiş bir düzenlemeyle ilgili uyuşmazlıkların, Anayasaya aykırılığı saptanmış hükümler dikkate alınarak çözümlenmeleri Anayasa'nın üstünlüğü ve hukuk devleti ilkesine aykırılık teşkil edecektir.” yorumunu getirerek bizimde en baştan beridir savunduğumuz şekilde emsal bir karara imza attı.

 

Peki bu karar neyi getirdi?

 

1. Bu kararla bundan sonra aynı tür davalar temyiz için bu daireye gideceğinden vereceği kararlar bu şekilde içtihat halinde belli olmuş oldu. Artık davaya bakan yerel mahkemeler davacı vatandaş lehine karar verirken tereddüt göstermeyecektir. Yani kararlar vatandaşın lehine çıkacaktır.
 
 
2. İtiraz üzerine 30.000 TL altındaki itirazları incelemekte son yetkili merci olan bölge idare mahkemeleri de içtihada uyarak önüne itirazla gelen kararları onaylayacaklardır. Artık devletin (SGK’nın) ödenen ikramiyeleri geri alma riski oldukça düşüktür.
 
 
3. Ödemeler hangi rakamlar üzerinden yapılacaktır? Memurun emekli olduğu tarihteki katsayılar üzerinden ancak SGK’ ya başvurduğu tarihten itibaren işletilecek yasal faizi ile birlikte ödeme yapılacaktır. 
 
4. Ödeme için kararların kesinleşmesi gerekmemekte, yerel mahkemenin kararıyla SGK tarafından hesaplara yatırılmaktadır.
Aşağıdaki temyize konu örnek olayda, davacı kararın çıktığı Ekim 2015 ayında ikramiyesini almıştır. İkramiyesini almak için, bu onama kararına ihtiyacı yoktur.
 
 
5. Daha önceden müracaat edip, 60 günlük dava açma süresini geçiren memurlar da yeni bir başvuru yaparak yasal süreci başlatabilirler. Bilindiği gibi mülkiyet hakkı gibi parasal konularda her zaman yeni bir başvuru ve yeni dava açmak vatandaşın en doğal hakkıdır.
 
 
Tüm meslektaşlarımıza hayırlı olsun.
Avukat Mehmet Ali Arslan

Ek Bilgi

  • Facebook Yorum:
    Share on Myspace
Okunma 15800 defa Son Düzenlenme Perşembe, 25 Şubat 2016 00:02

Yorumlar   

0 #4 Göksal ÇELEBİ 10-05-2016 11:53
Danıştay 11. Dairesinin 30 Yıl üzeri Emekli ikramiyesi ödeme kararına Sosyal Güvenlik Kurumu İtiraz ve karar düzeltme isteminde bulundu mu? Bulundu ise sonuç nedir? Saygılarımla.
Alıntı
0 #3 Osman Turgut 10-04-2016 17:20
SGK Danıştay'ın onama kararına 15 içinde karar düzeltme talebinde bulundu mu? Şayet bulundu ise düzeltmeye ilişkin karar tahmini ne zaman sonuçlanır.
Alıntı
0 #2 Serdar KAHRAMAN 09-03-2016 13:09
SGK Danıştay'ın onama kararına 15 içinde karar düzeltme talebinde bulundu mu? Şayet bulundu ise düzeltmeye ilişkin karar tahmini ne zaman sonuçlanır.
Alıntı
0 #1 Ranazan 03-03-2016 20:54
Mehmet Ali bey 30 yılın uzeri fiili hizmet yılı mi ? İtibari hizmet yıl da dahil mi? Yakin zamanda bir tanıdık itibari hizmet yılı içinde geçerli olduğunu söylemişti. Doğruluk payı varmıdir.
Alıntı

Yorum ekle


Güvenlik kodu
Yenile