All for Joomla All for Webmasters
Salı, 27 Ekim 2015 20:14

CHP'den 'polislerin ek göstergelerinin artırılması' için kanun teklifi.

Öğeyi Oyla
(0 oy)

26.10.2015

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, polis memurlarının ek göstergelerinin arttırılması için kanun teklifi verdi.

Buna göre, yükseköğrenim mezunu polislerin ek gösterge rakamının 3 bin 600, lise mezunu polislerin ek gösterge rakamlarının 2 bin 200 olması isteniyor.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlığı'na sunulan kanun teklifinin gerekçe bölümünde İçişleri Bakanlığı'na bağlı olarak görev yapan Emniyet Teşkilatı Personelinin 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun ek gösterge cetvelinde yüksekokul mezunu polis memurları açısından 2 bin 200 olarak düzenlendiğini kaydetti.

"İçişleri Bakanlığına bağlı olarak görev yapan; Jandarma Genel Komutanlığı personelinin maaş ek göstergesi, 926 sayılı TSK Personel Kanununun Ek Gösterge cetvelinde Diğer Subaylar olarak belirtilen yüksekokul mezunu astsubaylar için ek gösterge 01 Ocak 1995 tarihinden itibaren 2 bin 200’den 3 bin 600’e yükseltilmiştir."

denilen gerekçe bölümünde, şunlar kaydedildi:

"Polis memuru ile astsubayların tahsil durumları genellikle aynı olmasına rağmen, aralarındaki ek gösterge farkı çok fazladır.

Aynı görevi yapan ve sadece görev alanları farklı olan, İçişleri Bakanlığı'na bağlı kolluk kuvvetlerine mensup iki iç güvenlik kurum personelinden Jandarma Genel Komutanlığına bağlı personelin 926 sayılı yasadaki emekliliğe esas ek göstergesinin 3 bin 600, Emniyet Teşkilatı'na bağlı personelin 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na tabii olup, emekliliğe esas ek göstergesinin 2 bin 200 olması sebebiyle, emeklilik aylığında maaş farkı ve dolayısıyla da emniyet personelinin ücret yönünden mağduriyet yaşaması da ek göstergelerdeki bu farklılıktan kaynaklanmaktadır.

Ek göstergedeki bu farklılıktan dolayı tahsil durumları aynı ve aynı işi yapan iki kurum personeli arasında emekli olduklarında da, ikramiye ve maaş yönünden büyük farklar olduğu görülmektedir.

Madde gereğince eşit işe, eşit ücret ilkesi göz önüne alınarak, aynı nitelikte iş yapan iki farklı kurum personeli arasında görevde ve emeklilikte ücret adaletsizliğinin giderilmesi gerekmektedir.

Yukarıda bahsedilen kanun hükümleri ışığında son yıllarda toplumsal hayatta yaşanan gelişme değişimler sebebiyle kamusal hayatta hizmet gören polis memurlarının haklarında yükümlülüklerinde iş ve işlemlerinde tabi olacakları kurallarda da değişim zorunlu olmuştur.

Polis memurlarının en önemli sorunlarından birisi emekli olduklarında alacakları düşük maaşlardır bu görevde çalışan memurların ek göstergeleri 2 bin 200'dür.

Emekli olduklarında 2 bin 200 ek gösterge üzerinden maaş ve ikramiyeleri hesaplanmaktadır.

Bu da kendi maiyetinde görev yapan diğer memurlarla aynı emekli aylığını almalarına sebep olmaktadır.

Bu durum anayasanın eşitlik ilkesine ve ücrette adaletin sağlanması açısından anayasaya aykırıdır.

Mağduriyetin giderilmesi ise yasal düzenleme ile olabilecektir.

Ayrıca, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun ilgili hükümlerine göre;

meslek yüksekokulu ve üniversite mezunu olan diğer memurların kadroları 1. Dereceye yükseldiklerinde ve ek göstergeleri 3 bin 600 olduğundan, çalışırken aldığı ücretle emekli olduğunda aldığı ücret arasında fazla bir düşüş olmamaktadır. Polis memurları ise, gerek meslek yüksekokulu gerek üniversite mezunu olarak ve hatta master ve doktora yapmış dahi olsalar ve 1. derece olsalar dahi, ek göstergeleri 2 bin 200 olduğundan, çalışırken aldıkları ücretle, emekli oldukları zaman alacakları ücret arasında çok büyük farklılıklar yaşanmaktadır. Bu durum ise polis memurlarının ek göstergelerinin düşük olmasından kaynaklanmaktadır.

Bu mağduriyetin giderilmesi için, polis memurlarının çalışırken ve emekli olduğunda ek göstergelerinin 3 bin 600 olması ve mağduriyetlerinin giderilmesi için yasal düzenlemenin gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

Bu düzenleme ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 43. maddesinin hükümlerine göre polis memurlarının ek göstergelerinin arttırılarak mağduriyetleri giderilecek olup 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun Ek Göstergeye İlişkin 43/B Maddesinin Ve Ekinde Yer Alan 'Cetveller' Kısmındaki I Sayılı Cetvelin 7. Bendinde Tanımlanan Eğitim Hizmetleri Sınıfında yer alan yükseköğrenim mezunu polis memurlarının gösterge rakamı 3 bin 600 olarak, lise mezunu polis memurlarının gösterge rakamı 2 bin 200 olarak düzenlenmiştir." 

657 SAYILI DEVLET MEMURLARI KANUNUNUN EK GÖSTERGEYE İLİŞKİN 43/B MADDESİNİN VE EKİNDE YER ALAN 'CETVELLER' KISMINDAKİ I SAYILI CETVELİN 7. BENDİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TEKLİFİ

"MADDE 1- 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun Ek Göstergeye İlişkin 43/B Maddesinin Ve Ekinde Yer Alan 'Cetveller' Kısmındaki I Sayılı Cetvelin 7. Bendinde Tanımlanan Yüksek Öğrenim Mezunu Polis Memurlarının Ek Gösterge Rakamı 3600, Lise Mezunu Polis Memurlarının Ek Gösterge Rakamı 2200 olarak değiştirilmiştir.

MADDE 2- Bu Kanun; Kanunun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür."

ANKARA (CİHAN)-

 

Ek Bilgi

Ek Bilgi

  • Facebook Yorum:
    Share on Myspace
Okunma 2215 defa

Yorum ekle


Güvenlik kodu
Yenile