All for Joomla All for Webmasters
Cuma, 18 Kasım 2016 22:05

MSB Bütçesi Görüşmelerinde “Özlük Hakları” da konuşuldu

Öğeyi Oyla
(3 oy)

Milli Savunma Bakanlığı ve bağlı kuruluşlarının bütçesi, dün (17 Kasım 2016) TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda görüşülerek kabul edildi. Görüşmede ağırlıklı olarak 15 Temmuz darbe girişimi ve yarattığı sonuçlar görüşüldü.

Emekli Asubaylar sitesi olarak biz, yayınlanan Komisyon tutanaklarından önemli konuları seçerek ayrı başlıklar halinde yayınlamayı düşündük.

Görüşülen konulardan biri de ve askeri personelin özlük hakları oldu. Bu konuyu dile getiren milletvekillerinin soru ve görüşleri ile Milli Savunma Bakanı Fikri Işık’ın yanıtlarını özet olarak buradan okuyabilirsiniz.

* * *

MUSTAFA KALAYCI (MHP- Konya) – 

Sayın Bakanım, son KHK’da önemli düzenlemeler yapıldı, tabii keşke bazıları Meclise gelseydi, bizler de katkı verebilseydik, özellikle Millî Savunma Bakanlığıyla ilgili, çalışanlarla ilgili bizce önemli ki birçoğunda iyileştirmeler söz konusu, kısaca bunlara bakarsak. İşte bu uzman erbaşlarda 45 yaş sınırı 52’ye çıkarıldı, iki yıl çalışıp ayırılan uzman erbaşlara işte yaş şartı var, 35’in altındaysan infaz koruma memuru imkânı getirildi. Tabii, bunlar yapılması gereken düzenlemeler ancak yine uzman erbaşlar çok sıkıntıda Sayın Bakanım, yani bunlar güzel düzenlemeler ama bu arkadaşlarımız özlük hakları çok yetersiz, apoleti yok, görev tabancası yok, zor alım hakkı yok, orduevlerine, kamplara, gazinolara giremiyor, hasta olmaları bile yasak, doksan günden fazla hasta olurlarsa meslekten atılıyorlar yani bunların kıdemine münasip maaş artışları yok yani on beş yıldır uzman erbaş olan da yeni giren uzman erbaş arasında çok önemli bir maaş farkı yok. Tabii, askerliğin temeli disiplin elbette disiplini bozucu davranışlar cezalandırılmalı ama hürriyeti bağlayıcı cezalar hâkim kararı olmadan verilmemesi gerekir, bu hukuk dışıdır. Muhakemesiz şahsi hürriyeti kısıtlayan ceza sistemi kaldırılmalıdır. Şu anda Kanun’da var diye biliyorum….

MİLLÎ SAVUNMA BAKANI FİKRİ IŞIK (Kocaeli) –

Yok, hâkim kararı olmayınca hürriyeti kısıtlamıyoruz.

MUSTAFA KALAYCI (Konya) –

Bu beyaz saray dedikleri efendim yani kendi artık birliklerde hapis cezaları oluyor, hapis cezaları oluyor birliklerde.

MİLLÎ SAVUNMA BAKANI FİKRİ IŞIK (Kocaeli) –

Kaldırıldı o, tamamen kaldırıldı.

MUSTAFA KALAYCI (MHP- Konya)–

Bu özellikle bu uzman erbaşların sorunlarının çözümü için yirmi yılın üzerinde benim bildiğim kanunları 3269 sayılı Kanun, bunu baştan sona gözden geçirip günün şartlarına göre yeniden düzenlememiz gerekiyor.

Yine astsubaylarımızla ilgili de sorunlar var, yıllardır bekledikleri intibak sorunu önemli boyutta çözüldü, belki bir kademeyle ilgili arkadaşlarımızın talepleri var, bir kademe eksik yapıldı diye bize başvuruyorlar.

O bir kademe daha emsallerine göre aynı duruma getirmek için verilmesi uygun olacak.

Bir de bu uygulama başladığından beri makam ve görev tazminatı alamıyorlar, o da emekli olduklarında maaşlarının önemli oranda düşmesinin nedeni. Bu makam ve görev tazminatı konusunda Danıştay İdare Dava Daireleri Kurulu tarafından uygulamanın adil olmadığı gerekçesiyle iptal kararı verilmiş ama 2008 yılında çıkarılan yeni düzenlemeyle aynı durum devam ettirilmiş, bunun düzeltilmesi lazım. Astsubaylarımıza da görevlerine mütenasip makam ve görev tazminatı alabilmeleri sağlanmalı.

Bu OYAK konusun ben de ifade edeceğim yani bu OYAK yönetimindeki temsil yıllardır tartışılıyor, uygulama hukuka uygun hâle getirilmeli, bu kapsamda da OYAK ve iştiraklerinin yönetim ve denetim kurullarında OYAK iştirakçisi herkesin iştirakçiliği oranında temsil edilmeleri sağlanmalı.

MURAT BAKAN (CHP-İzmir) -

Bu 15 Temmuz hain darbe girişimi ve bu içinde bulunduğumuz konjonktür şunu gösterdi. Elinizde en gelişmiş uçaklarınız olabilir, tanklarınız olabilir, savunma sistemleriniz olabilir ama onu kullanacak insan unsuru önemli. Kimdir o? Türk Silahlı Kuvvetleri mensubudur, subayımızdır, astsubayımızdır, uzman erbaşımızdır, erimizdir. Bunların özlük hakları bunların mutlu şekilde yaşamaları, güvenle ailelerinin, çocuklarının geleceğiyle ilgili bir endişe hissetmeden yaşamaları çok önemli. Yalçın dağlarda görev yaparlar, azgın denizlerde görev yaparlar, bir emirle ölüme giderler, bir kefenleri de üniformalarıdır, şehit olduklarında hepimiz arkalarından göz yaşı dökeriz ama hayattayken bunların özlük haklarıyla ilgili her ne hikmetse hiçbir adım atılmaz, biz bir yıldır Millî Savunma Komisyonunda bahsediyoruz. Burada benden önce konuşan Milliyetçi Hareket Partili arkadaşım da ifade etti bazı sorunları, ciddi sorunlar var ve buradan çıkacak kararları, Komisyon toplantısından çıkacak kararları, Plan ve Bütçe görüşmelerinden çıkacak kararları dört gözle bekliyor o subay, astsubay, uzman erbaş, Mehmetçik.

Şimdi, ben kısaca birkaç hususa değinmek istiyorum. Orduda sadece üst subaylara ödenen makam, temsil, kadrosuzluk, görev, komutanlık tazminatından astsubaylar yararlanamıyor Sayın Bakanım, sadece binde 1, göstermelik noktada binde 1 olarak yararlanıyorlar. Hâlen makam ve görev tazminatı yarbay ve üst rütbedeki subaylara 2016’nın ilk yarısı için 888,20’den başlayıp kıdemli albay için 1.479,60’a kadar yükseliyor. Bu tazminattan yarbaydan daha alt rütbedeki subaylar ile astsubaylar yararlanamıyorlar. Bu kanayan yara, yıllardır söylenilen, çok uzun yıllardır, bizim de Millî Savunma Komisyonunda ifade ettiğimiz, ancak çözüm üretilememiş bugüne kadar -Murat Yaman Albayım iyi bilir- bir konu.

Tam teşekküllü hastaneden sağlam raporu alarak orduya giren personel yıllar sonra görevin koşulları etkisiyle sağlıklarını kaybediyor.

Bu personeller görev yapamaz raporuyla resen emekli ediliyor. Türk Silahlı Kuvvetleri dışında resen emekli edilen başka kamu görevlisi yok. Bu personel emsallerinin derece ve kademesine ulaşamadığı için mağdur oluyor. Bunlara emsallerinin derece ve kademesini geçmemek üzere yükselmelerinin sağlanması ya da asgari bir üst dereceden emekli edilmesi lazım. Bu, adaletin gereği.

Emekli Sandığı Kanunu’nun ek 70’inci maddesi (1)’inci fıkrası (b) bendinde yer alan gruplardaki oranlar belli seviyede azalmasına rağmen üçüncü ve ikinci derecedeki personelin oranları orantısız şekilde azalıyor ve bir üç yıllık eksik hizmet ya da amir tahakkümü sonucu haksız sicil notu alan bir personel ömür boyu yüzde 30, yüzde 40 eksik maaş alıyor. Bu adaletsizliğin giderilmesi gerekir.

Kalkınmada öncelikli ve olağanüstü hâl bölgelerinde iki yıl görev yapan kamu personeli bir kademe almasına rağmen bu hak Türk Silahlı Kuvvetleri personelinden esirgenmiştir, bunun ortadan kaldırılması gerekir.

Sayın Bakan, ülkemizde birçok af yasası çıkarıldı ama Türk Silahlı Kuvvetlerinde –disiplinin ne kadar önemli olduğunu biliyoruz ama- hiç disiplin affı çıkarılmadı. Bu sivil memurlara çıkarılan sicil affının, disiplin affının askerî personele de uygulanması gerekir, bu konuda bir çalışma yapılması gerekir.

Bir de, görev ve sorumlulukları astsubaylarla mukayese edilemeyecek birçok memur, ev ekonomistleri, ziraat teknikerleri, bizim stenograflarımız, onların da çalışma koşulları zor ama 9’a 2’den başlıyorlar, astsubayların da sicilinin 9’a 2’den başlaması gerekir Sayın Bakan.

Yine, astsubaylara 1’in 4’ü hakkı tanındı, ancak içi boş. 1’inci derece, 4’üncü kademedeki subaylara 4.800 ila 9.000 ek gösterge uygulanıyor ancak, astsubayların 1’in 4’ünün karşılığı yok.

Sivil memurların ciddi sorunları var, doğuda, güneydoğuda çalışan, lojman problemleri var onların. Yine silah şeyi var, güvenlikleri sebebiyle silah taşıyamıyorlar.
...

Uzman erbaşlarla ilgili Sayın Bakanım, ciddi sıkıntılar var. Bunların bir kısım çözüldü. Bunların infaz koruma memuru olmasıyla ilgili KHK’da bir hüküm yer aldı. Burada yaşla ilgili biraz esneklik yapılması lazım. Bundan yararlanamayanlar var.

Bir de uzman erbaşların devlet memurluğuna geçiş şartı iki yıldan yedi yıla çıkmıştı ocak ayında yapılan bir düzenlemeyle. Ama, kanun, Devlet Personel Başkanlığının bir yazısıyla geriye yürütüldü. Yani, o tarihten önce iki yılı doldurup istifa etmiş uzman erbaşlar kamu kurumlarına müracaat ettiğinde Devlet Personel Başkanlığının yazısıyla karşılaşıyorlar. İçişleri Bakanlığının farklı bir görüşü var. Bizim hukuk fakültesinde ilk öğrendiğimiz şeylerden birisidir “Aleyhe kanun geçmişe yürümez.” Şu an Devlet Personel Başkanlığı kanunu geçmişe yürütüyor. Biz düzenlemeyi Anayasa Mahkemesine taşıdık ama bu sadece bir yorumla oluşan ve binlerce insanı, istifa etmiş uzman erbaşımızı mağdur eden bir düzenleme. Bunun düzeltilmesini sizden bekliyoruz.

* * *

MUSA ÇAM (CHP-İzmir) - 

Türk Silahlı Kuvvetleri personelinde emekli maaşı adaletsizliği var. Ödenen tazminatlar subaylarda var, astsubayda yok; görev tazminatı var, astsubaylarda yok; makam tazminatı ve kadrosuzluk tazminatı, komutanlık tazminatı, komutanlık kurs tazminatı subaylarda var, astsubaylarda yok. Astsubaylarda böyle bir mağduriyet söz konusu mudur? Bunu gidermeyi düşünüyor musunuz?

Yine, astsubayların ordu evlerine girişleriyle ilgili bir talepleri var. Bu konuda bir çalışma var mı?

MEHMET BEKAROĞLU (CHP-İstanbul) – 

Sayın Bakanım, Meclis -hep uzman er ve erbaş konuşuyoruz ama- sözleşmeli er ve erbaşlarla ilgili bir düzenleme yaptı. Bunların maaşlarından asgari ücrete endeksli olarak alıyorlardı ama asgari ücret artınca böyle bir ihtiyaç duyuldu, hiyerarşi diye bir bahane getirildi, memur maaşı katsayısına endekslendi ve bu arkadaşlarımızın her biri maaşlarından 300-400 lira kaybetti. Siz reklamlar vererek sözleşmeli er ve erbaş arıyorsunuz. Bu yapılan haksızlığı gidermeyi düşünüyor musunuz?

* * *

MİLLÎ SAVUNMA BAKANI FİKRİ IŞIK (Kocaeli) – 

Türk Silahlı Kuvvetleriyle ilgili özlük hakları konusunda, sürekli zaten imkânlar ölçüsünde adımlar atılıyor. Bu noktada da elden gelenin en iyisi yapılmaya çalışılıyor.

Disiplin affı konusu Türk Silahlı Kuvvetleri açısından son derece tehlikeli ve riskli bir konudur. O konu çok dikkatle değerlendirilmelidir.

Ek Bilgi

  • Facebook Yorum:
    Share on Myspace
Okunma 24211 defa Son Düzenlenme Cumartesi, 19 Kasım 2016 11:09

Yorumlar   

0 #1 SÜLEYMAN 16-12-2016 18:58
TOPLUMUN KANAYAN YARASI TSK RE SEN EMEKLİLİKTE OLAN KARDEŞLERİİMİZİN HAKLARININ DERHAL VERİLMESİDİR

You have no rights to post comments